Άνοιγμα κυρίου μενού

Άγιος Παντελεήμονας

Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας
(Ανακατεύθυνση από Άγιος Παντελεήμων)
Για άλλες χρήσεις, δείτε: Άγιος Παντελεήμονας (αποσαφήνιση).

Ο Άγιος Παντελεήμων (275 - 27 Ιουλίου 305) είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που έδρασε στα τέλη του 3ου αιώνα. Έζησε στη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας και παρέδωσε μαρτυρικώς τη ζωή του. Τα θαύματα και θρύλοι για το πρόσωπό του μαρτυρούνται από τις μαρτυρολογίες, ενώ μπορεί να υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξη μάρτυρα με το όνομά Παντελεήμων, αλλά κάποιοι θεωρούν τις ιστορίες για τη ζωή και το θάνατό του ως μόνο μύθους[2].

Άγιος Παντελεήμων
St Panteleimon.jpg
Εικόνα του Αγίου Παντελεήμονα του 13ου αιώνα με σκηνές από τη ζωή του, από τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.
Μεγαλομάρτυς, Άγιος Ανάργυρος, Θεράπων
Γέννηση περ. 275
Νικομήδεια
Κοίμηση 305[1]
Νικομήδεια
Τιμάται από Αγγλικανισμό
Ανατολική Ορθοδοξία
Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
Μείζον ιερό Μοναστήρι Αγίου Παντελεήμονος στην έρημο της Ιορδανίας, Εκκλησία που έκτισε ο Ιουστινιανός τον 6ο αιώνα, Κωνσταντινούπολη.
Εορτασμός 27 Ιουλίου (Π.Η. 9 Αυγούστου)
Σύμβολα ιατρικό κιβώτιο με μακριά σπάτουλα ή κουτάλι, σταυρός μάρτυρα.
Προστάτης γιατροί, μαίες, κοπάδια ζώων, λαχεία, νικητές λαχείων, κληρώσεις λαχείων, για πονοκεφάλους, ακρίδες, (εναντίον) μαγείας, ατυχημάτων και μοναξιάς, βοηθός παιδιών που κλαίνε.
Πολιούχος Φλώρινα, Κάτω Νευροκόπι, Παρανέστι, Τήλος, Παλαγία-Αλεξανδρούπολης κ.α.

Ο Άγιος Παντελεήμων γεννήθηκε περί τα μέσα του 3ου αιώνα στη Νικομήδεια της Βιθυνίας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Παντολέων[3] και προερχόταν από εύπορη οικογένεια της πόλης. Ο πατέρας του ήταν εθνικός, ενώ η μητέρα του είχε ασπαστεί το χριστιανισμό. Ο Παντολέων απέκτησε από μικρή ηλικία καλή εγκύκλια παιδεία και όταν την ολοκλήρωσε σπούδασε την ιατρική, διακρινόμενος όμως και για την ρητορεία του[4]. Οι σχέσεις μάλιστα της οικογένειάς του με το παλάτι ήταν πολύ καλές και σύντομα θα τον έφερναν ως γιατρό στην αυλή του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ο ίδιος τελικά όμως ασπάστηκε το χριστιανισμό. Η μεταστροφή αυτή συνέβη μετά από γνωριμία με κάποιο ιερέα Ερμόλαο, την εποχή ενός διωγμού κατά των χριστιανών. Λίγο αργότερα θα βαπτιστεί Χριστιανός μυστικά και θα προσπαθήσει να πείσει τον πατέρα του να γίνει κι αυτός, όπως και συνέβη.

Ο πατέρας του μετά από λίγο διάστημα πέθανε με αποτέλεσμα να γίνει κάτοχος μεγάλης περιουσίας. Τότε εκποιεί την περιουσία του για να βοηθήσει τους φτωχούς και προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του χωρίς χρέωση σε όποιο δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθει. Η πρακτική του αυτή όμως ώθησε πολλούς ιατρούς να τον καταγγείλουν και να υποδείξουν στα ανάκτορα πως είναι Χριστιανός. Έτσι συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Αυτοκράτορα. Εκεί κλήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα για να αφεθεί ελεύθερος. Ο ίδιος όμως αρνήθηκε, λέγοντας πως δε θα θυσιάσει σε ψεύτικους Θεούς. Τότε μπροστά του έστειλαν ένα παράλυτο, ώστε να τον θεραπεύσει, είτε αυτός, είτε οι ιερείς των ανακτόρων για να φανεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Ο Άγιος Παντελεήμων θεράπευσε τον παράλυτο, κάτι που προξένησε μεγάλη κατάπληξη. Παρόλα αυτά ο Αυτοκράτορας θέλησε και πάλι να τον μεταπείσει.

Ο Παντελεήμων αρνήθηκε και οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Άλλοτε έκαιγαν το σώμα του με πυρσούς, άλλοτε τον μαστίγωναν και άλλοτε του έριχναν καυτό λάδι. Σε πολλές από τις περιπτώσεις όμως τα μαρτύρια δεν του προξενούσαν πόνο. Έτσι, για να τον θανατώσουν τον έριξαν στα θηρία, αυτά όμως δεν τον έβλαψαν. Τελικά αποφασίστηκε να τον αποκεφαλίσουν.

Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Ιουλίου.


ΥμνολόγιοΕπεξεργασία

Απολυτίκιο (Ἦχος γ')
Ἀθλοφόρε Ἅγιε, καὶ ἰαματικὲ Παντελεήμων, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.
Κοντάκιον Ἦχος πλ. α’.
Μιμητὴς ὑπάρχων τοῦ ἐλεήμονος, καὶ ἰαμάτων τὴν χάριν παρ᾽αὐτοῦ κομισάμενος, ἀθλοφόρε καὶ Μάρτυς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ταῖς εὐχαῖς σου τὰς ψυχικὰς ἡμῶν νόσους θεράπευσον, ἀπελαύνων τοῦ ἀεί, πολεμίου τὰ σκάνδαλα, ἐκ τῶν βοώντων ἀπαύστως· Σῶσον ἡμᾶς Κύριε.
Κάθισμα Ἦχος πλ. δ'.
Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. Μαρτυρήσας γενναίως ὑπὲρ Χριστοῦ, καὶ τὴν πίστιν κηρύξας τῷ σῷ πατρί, ἀνείλκυσας πανεύφημε, τοῦ βυθοῦ τῆς ἀγνοίας, καὶ τυράννων μὴ πτήξας, τὸ ἄθεον φρόνημα, τῶν δαιμόνων κατῄσχυνας, τὸ ἀνίσχυρον θράσος· ὅθεν καὶ τὴν χάριν, ἐκ Θεοῦ ἐκομίσω, ἰᾶσθαι νοσήματα, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, Παντελεῆμον πανεύφημε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.
Ὁ Οἶκος
Τοῦ Ἀναργύρου τὴν μνήμην, τοῦ γενναίου τὴν ἄθλησιν, τοῦ πιστοῦ τὰς ἰατρείας, εὐσεβῶς ὑμνήσωμεν φιλόχριστοι, ἵνα λάβωμεν ἔλεος, μάλιστα οἱ βορβορώσαντες, ὡς κἀγώ, τοὺς ἑαυτῶν ναούς· ψυχῶν γὰρ καὶ σωμάτων ὁμοῦ τὴν θεραπείαν περέχει. Σπουδάσωμεν οὖν, ἀδελφοί, ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἔχειν τοῦτον ἀσφαλῶς, τόν ῥυόμενον ἐκ πλάνης τοὺς βοῶντας ἀπαύστως· Σῶσον ἡμᾶς Κύριε.
Μεγαλυνάριον
Ῥεῖθρα ἰαμάτων ὡς ἐκ πηγῆς, χάριτι θαυμάτων, βρύει χρῄζουσι δωρεάν, ὁ Παντελεήμων, ὁ πάνσοφος ἀκέστωρ· οἱ ῥώσεως διψῶντες δεῦτε ἀρύσασθε σε.

ΥποσημειώσειςΕπεξεργασία

  1. San Pantaleone Santi beati
  2. Butler, Alban (2000). Butler's Lives of the Saints. Continuum International Publishing Group, σελ. 217. http://books.google.com/books?id=PBGzh1JK2gUC&pg=PA217. 
  3. Ευαγγέλου Λέκκου, "Άγιος Παντελεήμων", σελ. 9
  4. Migne E.Π. 115, 448D

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Ευαγγέλου Λέκκου, "Άγιος Παντελεήμων", Αποστολική Διακονία, Αθήνα.