Αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Ηγεμονικός τίτλος
(Ανακατεύθυνση από Άγιος Ρωμαίος Αυτοκράτορας)

Ο Αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (ιστορικά Romanorum Imperator, «Αυτοκράτορας των Ρωμαίων», απαντάται και Άγιος Ρωμαίος Αυτοκράτορας) ήταν ο ηγεμόνας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Από την απολυταρχία την εποχή της δυναστείας των Καρολιδών, ο τίτλος εξελίχθηκε σε εκλεγμένη μοναρχία από τους πρίγκιπες-εκλέκτορες. Μέχρι τον 15ο αιώνα ήταν απαραίτητο ο εκλεγμένος αυτοκράτορας να στεφθεί από τον Πάπα πριν αναλάβει τον αυτοκρατορικό τίτλο. Ο κάτοχος του τίτλου είχε την ηγεμονία του Βασιλείου της Γερμανίας και του Βασιλείου της Ιταλίας (Αυτοκρατορική Βόρεια Ιταλία)[1][2][3]. Θεωρητικά, ο Αυτοκράτορας ήταν primus inter pares, πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά πρακτικά ήταν τόσο ισχυρός όσο ο στρατός και οι συμμαχίες του.

Ο «Τετραδόνιος αετός», ο θυρεός της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
 
Αντίγραφα των κοσμημάτων του στέμματος.

Από την εποχή του Μέγα Κωνσταντίνου, δηλαδή τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες είχαν, με λίγες εξαιρέσεις, λάβει τον ρόλο του υπερασπιστή του Χριστιανισμού. Μετά την εκθρόνιση του Ρωμύλου το 476 μ.Χ. ο τίτλος του Αυτοκράτορα κατέστη ανενεργός στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ο τίτλος και η σύνδεση του Αυτοκράτορα και της Εκκλησίας παρέμεινε στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι την πτώση της το 1453 στους Οθωμανούς. Στη Δύση, ο τίτλος του Αυτοκράτορα (λατινικά: «Imperator») αναβίωσε το 800 μ.Χ., όταν και αναβίωσαν και ιδέες της αυτοκρατορικής – παπικής συνεργασίας. Καθώς η παπική εξουσία αυξανόταν κατά την περίοδο του Μεσαίωνα, πάπες και αυτοκράτορες ήρθαν σε σύγκρουση για τη διοίκηση της Εκκλησίας. Η πιο γνωστή και σθεναρή διαμάχη ήταν κατά τον 11ο αιώνα μεταξύ του Ερρίκου Δ΄ και του Πάπα Γρηγόριου Ζ΄, γνωστή ως Έριδα Περιβολής.

Μετά τη στέψη του Καρλομάγνου ως Αυτοκράτορα των Ρωμαίων (λατινικά: Imperator Romanorum) από τον Πάπα, οι διάδοχοί του διατήρησαν τον τίτλο μέχρι τον θάνατο του Βερεγγάριου Α΄ το 924. Κανένας Πάπας δεν διόρισε ξανά αυτοκράτορα μέχρι τη στέψη του Όθωνα Α΄ το 962. Με τον Όθωνα και τους διαδόχους του το μεγαλύτερο μέρος του πρώην βασιλείου των Καρολιδών της ανατολικής Φραγκίας παραήρθε μέσα στα σύνορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι διάφοροι Γερμανοί πρίγκιπες εξέλεγαν έναν από αυτούς ως Βασιλιά των Γερμανών, μετά το οποίο μπορούσε να στεφθεί αυτοκράτορας από τον Πάπα. Μετά τη στέψη του Καρόλου Ε΄ όλοι οι επόμενοι αυτοκράτορες ήταν τυπικά αυτοκράτορες-εκλέκτορες λόγω της έλλειψης στέψης από τον Πάπα, αλλά για πρακτικούς λόγους ονομάζονταν απλά αυτοκράτορες[εκκρεμεί παραπομπή].

Ο όρος «sacrum» («Άγιος») σε σχέση με τη μεσαιωνική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1157 υπό τον Φρειδερίκο Α΄ Βαρβαρόσσα[4]. Ο Κάρολος Ε΄ ήταν ο τελευταίος Άγιος Ρωμαίος Αυτοκράτορας που στέφτηκε από τον Πάπα, το 1530. Ο τελευταίος Αυτοκράτορας (-εκλέκτορας) της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Φραγκίσκος Β´ παραιτήθηκε το 1806 κατά τους Ναπολεόντειους Πολέμους, οι οποίοι και είχαν, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα την τελική διάλυση της Αυτοκρατορίας.

Ο επίσημος τίτλος του Αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν «Αύγουστος Αυτοκράτορας των Ρωμαίων» (Romanorum Imperator Augustus). Όταν στέφτηκε ο Καρλομάγνος το 800 η προσφώνησή του ήταν «γαληνότατος Αύγουστος, εστεμμένος από τον Θεό, μέγας και ειρηνικός αυτοκράτορας, κυβερνών τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία» καταλείποντας έτσι τα «Άγιος» και «Ρωμαίος» στον αυτοκρατορικό τίτλο. Η λέξη Άγιος δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ ως μέρος αυτού του τίτλου σε επίσημα έγγραφα[5].

Η λέξη Roman αντανακλούσε την αρχή του translatio imperii, μεταφορά της εξουσίας, που αφορούσε τους (Γερμανούς) Άγιους Ρωμαίους Αυτοκράτορες ως κληρονόμους του τίτλου του Αυτοκράτορα της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, παρά τη συνεχιζόμενη ύπαρξη και της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Διαδοχή στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Επεξεργασία
 
Αυτοκράτορες τις Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Δυναστείας των Αψβούργων και των οικογενειών τους.

Η διαδοχή ήταν ελεγχόμενη από μια σειρά πολύπλοκων παραγόντων. Οι εκλογή σήμαινε ότι η βασιλεία της Γερμανίας ήταν εν μέρει μόνο κληρονομική, αντίθετα από τη βασιλεία της Γαλλίας, αν και η εξουσία συχνά έμενε σε μία δυναστεία μέχρις ότου δεν υπήρχαν άρρενες διάδοχοι. Κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι οι εκλογές ήταν στην πραγματικότητα μια λύση μόνο για να λυθούν οι διαμάχες όταν η δυναστική εξουσία ήταν ασαφής, όμως η διαδικασία σήμαινε ότι ο υποψήφιος έπρεπε να κάνει παραχωρήσεις, με τις οποίες οι εκλέκτορες παρέμειναν με το μέρος του, γνωστές ως Wahlkapitulationen, υποχωρήσεις εκλογής.

Το Συμβούλιο των Πριγκίπων-Εκλεκτόρων οριζόταν σε επτά πρίγκιπες, τρεις αρχιεπισκόπους και τέσσερεις λαϊκούς πρίγκιπες, με το Χρυσόβουλο του 1356. Έτσι και παρέμεινε ως το 1648, όταν και ο διακανονισμός του Τριακονταετούς Πολέμου έθεσε ως προσθήκη ενός ακόμα εκλέκτορα, για να διατηρήσει την ασταθή ισορροπία μεταξύ των Προτεσταντών και Καθολικών της Αυτοκρατορίας. Ακόμα ένας εκλέκτορας προστέθηκε το 1690, και όλο το κολλέγιο των εκλεκτόρων αναδιοργανώθηκε το 1803, μόλις τρία χρόνια πριν τη διάλυση της Αυτοκρατορίας.

Μετά το 1438, η Βασιλεία παρέμεινε στον Οίκο των Αψβούργων και της Λωρραίνης, με μια σύντομη εξαίρεση του Καρόλου Ζ΄, των Βίττελσμπαχ. Ο Μαξιμιλιανός Α΄ (αυτοκράτορας 1508-1519) και οι διάδοχοί του δεν πήγαιναν πια στη Ρώμη για να στεφτούν από τον Πάπα. Συνεπώς, ο Μαξιμιλιανός αυτοαποκαλέστηκε Εκλεγμένος Ρωμαίος Αυτοκράτορας (Erwählter Römischer Kaiser) το 1508 με την παπική έγκριση. Ο τίτλος αυτός ήταν σε χρήση από όλους τους διαδόχους του, που δεν είχαν στεφτεί. Από αυτούς, μόνο ο Κάρολος Κουίντος στέφτηκε από τον Πάπα.

Κατάλογος Αυτοκρατόρων

Επεξεργασία

Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλους τους Αυτοκράτορες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ανεξάρτητα από το αν αυτοί χρησιμοποιούσαν για τον εαυτό τους τον τίτλο Άγιος Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Υπάρχουν κάποια κενά στη λίστα, για παράδειγμα, ο Ερρίκος Α΄ ήταν βασιλιάς της Γερμανίας αλλά όχι Αυτοκράτορας, ωστόσο αριθμείται ως διάδοχός του ο Ερρίκος Β΄ ως βασιλιάς της Γερμανίας. Η Δυναστεία των Γουίδων ακολουθεί την αρίθμηση για το Δουκάτο του Σπολέτο.

Αυτοκράτορες πριν τον Όθωνα τον Μέγα

Επεξεργασία

Η κλασσική ιστοριογραφία θεωρεί τη συνέχεια μεταξύ της Αυτοκρατορίας των Καρολιδών και της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό απορρίπτουν σύγχρονοι ιστορικοί, που χρονολογούν την ίδρυση της Αυτοκρατορίας το 962. Η ηγεμόνες που στέφθηκαν Αυτοκράτορες στη Δύση πριν το 962 έχουν ως εξής:

Δυναστεία των Καρολιδών

Επεξεργασία
Εικόνα Όνομα Ζωή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Νόμισμα
 
Κάρολος Α΄
(Καρλομάγνος)
2 Απριλίου 742
-
28 Ιανουαρίου 814
25 Δεκεμβρίου 800 28 Ιανουαρίου 814 Ιδρυτής της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
 
 
Λουδοβίκος Α΄ 778
-
20 Ιουνίου 840

11 Σεπτεμβρίου 813
[6]

5 Οκτωβρίου 816
20 Ιουνίου 840 γιος του Αυτοκράτορα Καρόλου Α΄
 
 
Λοθάριος Α΄ 795
-
29 Σεπτεμβρίου 855
5 Απριλίου 823 29 Σεπτεμβρίου 855 γιος του Αυτοκράτορα Λουδοβίκου Α΄
 
 
Λουδοβίκος Β΄ 825
-
12 Αυγούστου 875

Πάσχα του 850

18 Μαΐου 872
12 Αυγούστου 875 γιος του Αυτοκράτορα Λοθάριου Α΄
 
 
Κάρολος Β΄ 13 Ιουνίου 823
-
6 Οκτωβρίου 877
29 Δεκεμβρίου 875 6 Οκτωβρίου 877 γιος του Αυτοκράτορα Λουδοβίκου Α΄
 
 
Κάρολος Γ΄ 13 Ιουνίου 839
-
13 Ιανουαρίου 888
12 Φεβρουαρίου 881 13 Ιανουαρίου 888 εγγονός του Αυτοκράτορα Λουδοβίκου Α΄
 

Δυναστεία των Γκουιντέσκι

Επεξεργασία
Εικόνα Όνομα Ζωή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Νόμισμα
 
Γουίδων Γ΄ του Σπολέτο 855
-
12 Δεκεμβρίου 894
Μαΐου 891 12 Δεκεμβρίου 894 τρισέγγονος του Αυτοκράτορα Καρόλου Α΄ -
 
Λαμβέρτος Β΄ του Σπολέτο 880
-
15 Οκτωβρίου 898
30 Απριλίου 892 15 Οκτωβρίου 898 γιος του Γουίδων Γ΄ του Σπολέτο -

Δυναστεία των Καρολιδών

Επεξεργασία
Εικόνα Όνομα Ζωή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Νόμισμα
 
Αρνούλφος 850
-
8 Δεκεμβρίου 899
22 Φεβρουαρίου 896 8 Δεκεμβρίου 899 ανιψιός του Κάρολος Γ΄
και
δισέγγονος του Αυτοκράτορα Λουδοβίκου Α΄
-

Δυναστεία των Μποζονιδών

Επεξεργασία
Εικόνα Όνομα Ζωή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Νόμισμα
 
Λουδοβίκος Γ΄ 880
-
28 Ιουνίου 928
22 Φεβρουαρίου 901 21 Ιουλίου 905 εγγονός του Αυτοκράτορα Λουδοβίκος Β΄ -

Δυναστεία Ουνριχιδών

Επεξεργασία
Image Όνομα Ζωή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Νόμισμα
 
Βερεγγάριος 845
-
7 Απριλίου 924
Δεκεμβρίου 915 7 Απριλίου 924 εγγονός του Αυτοκράτορα Λουδοβίκου Α΄
 

Δεν υπήρχε αυτοκράτορας μεταξύ το 924 και 962.

Αυτοκράτορες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Επεξεργασία
# Εικόνα Όνομα Ζωή Εκλογή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Σφραγίδα
1
 
Όθων Α΄ 23 Νοεμβρίου 912
-
7 Μαΐου 973
- 2 Φεβρουαρίου 962 7 Μαΐου 973 γιος του τρισέγγονου του Αυτοκράτορα Λουδοβίκου Α΄
 
2
 
Αδελαΐδα 931
-
16 Δεκεμβρίου 999
- 2 Φεβρουαρίου 962 7 Μαΐου 973 κόρη του βασιλιά Ρούντολφ Β΄ της Βουργουνδίας
3
 
Όθων Β΄ 955
-
7 Δεκεμβρίου 983
961 25 Δεκεμβρίου 967 7 Δεκεμβρίου 983 γιος του Αυτοκράτορα Όθωνα Α΄
4
 
Θεοφανώ 960
-
15 Ιουνίου 991
- 25 Δεκεμβρίου 967 7 Δεκεμβρίου 983 ανιψιά του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ιωάννη Α΄ Τσιμισκή
5
 
Όθων Γ΄ 980
-
23 Ιανουαρίου 1002
Ιουνίου 983 21 Μαΐου 996 23 Ιανουαρίου 1002 γιος του Αυτοκράτορα Όθωνα Β΄
 
6
 
Ερρίκος Β΄
[7]
6 Μαΐου 973
-
13 Ιουλίου 1024
7 Ιουνίου 1002 14 Φεβρουαρίου 1014 13 Ιουλίου 1024 δεύτερος ξάδελφος του Αυτοκράτορα Όθωνα Γ΄ και δισέγγονος του τρισέγγονου του Αυτοκράτορα Αυτοκράτορα Λουδοβίκου Α΄
# Εικόνα Όνομα Ζωή Εκλογή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Σφραγίδα
5
 
Κορράδος Β΄
[8]
990
-
4 Ιουνίου 1039
1024 26 Μαρτίου 1027 4 Ιουνίου 1039 τρισέγγονος του Αυτοκράτορα Όθωνα Α΄
6
 
Ερρίκος Γ΄ 29 Οκτωβρίου 1017
-
5 Οκτωβρίου 1056
1028 25 Δεκεμβρίου 1046 5 Οκτωβρίου 1056 γιος του Αυτοκράτορα Κορράδου Β΄
 
7
 
Ερρίκος Δ΄ 11 Νοεμβρίου 1050
-
7 Αυγούστου 1106
1053 31 Μαρτίου 1084 Δεκεμβρίου 1105 γιος του Αυτοκράτορα Ερρίκου Γ΄
 
8
 
Ερρίκος Ε΄
[9]
8 Νοεμβρίου 1086
-
23 Μαΐου 1125
6 Ιανουαρίου 1099 13 Απριλίου 1111 23 Μαΐου 1125 γιος του Αυτοκράτορα Ερρίκου Δ΄
 

Δυναστεία Σούπλινμπουργκ (Supplinburg)

Επεξεργασία
# Εικόνα Όνομα Ζωή Εκλογή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Σφραγίδα
9
 
Λοθάριος Β΄
[10]
9 Ιουνίου 1075
-
4 Δεκεμβρίου 1137
1125 4 Ιουνίου 1133 4 Δεκεμβρίου 1137 απόγονος 9ης γενεάς του Αυτοκράτορα Όθωνα Α΄
και
απόγονος 11ης γενεάς του Αυτοκράτορα Καρόλου Β΄
 

Δυναστεία των Χοενστάουφεν (ή και Στάουφεν)

Επεξεργασία
# Εικόνα Όνομα Ζωή Election Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Arms
10
 
Φρειδερίκος Α΄ 1122
-
10 Ιουνίου 1190
4 Μαρτίου 1152 18 Ιουνίου 1155 10 Ιουνίου 1190 δισέγγονος του Αυτοκράτορα Ερρίκου Δ΄
 
11
 
Ερρίκος ΣΤ΄ Νοεμβρίου 1165
-
28 Σεπτεμβρίου 1197
? Απριλίου 1169 14 Απριλίου 1191 28 Σεπτεμβρίου 1197 γιος του Αυτοκράτορα Φρειδερίκου Α΄
 
# Εικόνα Όνομα Ζωή Εκλογή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Οικόσημο
12
 
Όθων Δ΄ 1175 or 1176
-
19 Μαΐου 1218
9 Ιουνίου 1198 4 Οκτωβρίου 1209 1215 δισέγγονος του Αυτοκράτορα Λοθάριου Γ΄
 

Δυναστεία των Χοενστάουφεν (ή και Στάουφεν)

Επεξεργασία
# Εικόνα Όνομα Ζωή Εκλογή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Οικόσημο
13
 
Φρειδερίκος Β΄ 26 Δεκεμβρίου 1194
-
13 Δεκεμβρίου 1250
1196
1215 επανεκλογή
22 Νοεμβρίου 1220 13 Δεκεμβρίου 1250 γιος του Αυτοκράτορα Ερρίκου ΣΤ΄
 

Οίκος του Λουξεμβούργου

Επεξεργασία
# Εικόνα Όνομα Ζωή Εκλογή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Οικόσημο
14
 
Ερρίκος Ζ΄ 1275/1279
-
24 Αυγούστου 1313
1308 29 Ιουνίου 1312 24 Αυγούστου 1313 απόγονος 13ης γενιάς του Αυτοκράτορα Λουδοβίκου Γ΄
 
# Εικόνα Όνομα Ζωή Εκλογή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Οικόσημο
15
 
Λουδοβίκος Δ΄ 1 Απριλίου 1282
-
11 Οκτωβρίου 1347
Οκτωβρίου 1314 17 Ιανουαρίου 1328 11 Οκτωβρίου 1347 απόγονος 6ης γενιάς του Αυτοκράτορα Λοθάριου Γ΄ και 7ης γενιάς του Αυτοκράτορα Ερρίκου Δ΄
 

Οίκος του Λουξεμβούργου

Επεξεργασία
# Εικόνα Όνομα Ζωή Εκλογή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Οικόσημο
16
 
Κάρολος Δ΄ 14 Μαΐου 1316
-
29 Νοεμβρίου 1378
11 Ιουλίου 1346/
17 Ιουνίου 1349 επανεκλογή
5 Απριλίου 1355 29 Νοεμβρίου 1378 εγγονός του Αυτοκράτορα Ερρίκου Ζ΄
 
17
 
Σιγισμούνδος 14 Φεβρουαρίου 1368
-
9 Δεκεμβρίου 1437
10 Σεπτεμβρίου 1410/
21 Ιουλίου 1411 επανεκλογή
31 Μαΐου 1433 9 Δεκεμβρίου 1437 γιος του Αυτοκράτορα Κάρολου Δ΄
 

Οίκος των Αψβούργων

Επεξεργασία
# Εικόνα Όνομα Ζωή Εκλογή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Οικόσημο
18
 
Φρειδερίκος Γ΄ 21 Σεπτεμβρίου 1415
-
19 Αυγούστου 1493
1440 19 Μαρτίου 1452 19 Αυγούστου 1493 απόγονος 10ης γενιάς του Αυτοκράτορα Λοθάριου Γ΄
 
19
 
Μαξιμιλιανός Α΄ 22 Μαρτίου 1459
-
12 Ιανουαρίου 1519
16 Φεβρουαρίου 1486 -
[11]
12 Ιανουαρίου 1519 γιος του Αυτοκράτορα Φρειδερίκου Γ΄
 
20
 
Κάρολος Ε΄ 24 Φεβρουαρίου 1500
-
21 Σεπτεμβρίου 1558
28 Ιουνίου 1519 Φεβρουαρίου 1530 16 Ιανουαρίου 1556 εγγονός του Αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού Α΄
 
21
 
Φερδινάνδος Α΄ 10 Μαρτίου 1503
-
25 Ιουλίου 1564
1531 -
[11]
25 Ιουλίου 1564 εγγονός του Αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού Α΄
 
22
 
Μαξιμιλιανός Β΄ 31 Ιουλίου 1527
-
12 Οκτωβρίου 1576
Νοεμβρίου 1562 -
[11]
12 Οκτωβρίου 1576 γιος του Αυτοκράτορα Φερδινάνδου Α΄

 
23
 
Ροδόλφος Β΄
[12]
18 Ιουλίου 1552
-
20 Ιανουαρίου 1612
1575 30 Ιουνίου 1575 20 Ιανουαρίου 1612 γιος του Αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού Β΄
 
24
 
Ματθίας 24 Φεβρουαρίου 1557
-
20 Μαρτίου 1619
1612 23 Ιανουαρίου 1612 20 Μαρτίου 1619 γιος του Αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού Β΄
 
25
 
Φερδινάνδος Β΄ 9 Ιουλίου 1578
-
15 Φεβρουαρίου 1637
1618 10 Μαρτίου 1619 15 Φεβρουαρίου 1637 εγγονός του Αυτοκράτορα Φερδινάνδου Α΄
 
26
 
Φερδινάνδος Γ΄ 13 Ιουλίου 1608
-
2 Απριλίου 1657
1636 18 Νοεμβρίου 1637 2 Απριλίου 1657 γιος του Αυτοκράτορα Φερδινάνδου Β΄
 
27
 
Λεοπόλδος Α΄ 9 Ιουνίου 1640
-
5 Μαΐου 1705
18 Ιουλίου 1658 6 Μαρτίου 1657 5 Μαΐου 1705 γιος του Αυτοκράτορα Φερδινάνδου Γ΄
 
28
 
Ιωσήφ Α΄ 26 Ιουλίου 1678
-
17 Απριλίου 1711
6 Ιανουαρίου 1690 1 Μαΐου 1705 17 Απριλίου 1711 γιος του Αυτοκράτορα Λεοπόλδου Α΄
 
29
 
Κάρολος ΣΤ΄ 1 Οκτωβρίου 1685
-
20 Οκτωβρίου 1740
12 Οκτωβρίου 1711 22 Δεκεμβρίου 1711 20 Οκτωβρίου 1740 γιος του Αυτοκράτορα Λεοπόλδου Α΄
 
# Εικόνα Όνομα Ζωή Εκλογή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Οικόσημο
30
 
Κάρολος Ζ΄
[11]
6 Αυγούστου 1697
-
20 Ιανουαρίου 1745
24 Ιανουαρίου 1742 12 Φεβρουαρίου 1742 20 Ιανουαρίου 1745 τρισέγγονος του Αυτοκράτορα Φερδινάνδου Β΄ και απόγονος 12ης γενιάς του Αυτοκράτορα Λουδοβίκου Δ΄
 

Οίκος Αψβούργων-Λωρραίνης

Επεξεργασία
# Εικόνα Όνομα Ζωή Εκλογή Στέψη Αυτοκράτορας ως Καταγωγή από Αυτοκράτορα Οικόσημο
31
 
Φραγκίσκος Α΄ 8 Δεκεμβρίου 1708
-
18 Αυγούστου 1765
13 Σεπτεμβρίου 1745 -
[11]
18 Αυγούστου 1765 δισέγγονος του Αυτοκράτορα Φερδινάνδου Γ΄
 
32
 
Ιωσήφ Β΄ 13 Μαρτίου 1741
-
20 Φεβρουαρίου 1790
μετά τις 18 Αυγούστου 1765 19 Αυγούστου 1765 20 Φεβρουαρίου 1790 γιος του Αυτοκράτορα Φραγκίσκου Α΄ και εγγονός από τη μητέρα του του Αυτοκράτορα Κάρολου ΣΤ΄
 
33
 
Λεοπόλδος Β΄ 5 Μαΐου 1747
-
1 Μαρτίου 1792
μετά τις 20 Φεβρουαρίου 1790 -
[11]
1 Μαρτίου 1792 γιος του Αυτοκράτορα Φραγκίσκου Α΄ και εγγονός από τη μητέρα του του Αυτοκράτορα Κάρολου ΣΤ΄
 
34
 
Φραγκίσκος Β´ 12 Φεβρουαρίου 1768
-
2 Μαρτίου 1835
μετά τις 1 Μαρτίου 1792 4 Μαρτίου 1792 6 Αυγούστου 1806 γιος του Αυτοκράτορα Λεοπόλδου Β΄
 

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. Peter Hamish Wilson, The Holy Roman Empire, 1495-1806, MacMillan Press 1999, London, page 2
 2. Erik von Kuehnelt-Leddihn: The Menace of the Herd or Procrustes at Large - Page: 164
 3. Robert Edwin Herzstein, Robert Edwin Herzstein: The Holy Roman Empire in the Middle Ages: universal state or German catastrophe?
 4. Peter Moraw, Heiliges Reich, in: Lexikon des Mittelalters, Munich & Zurich: Artemis 1977-1999, vol. 4, columns 2025-2028.
 5. Bryce, James (1968). The Holy Roman Empire. Macmillan. σελ. 530. 
 6. Egon Boshof: Ludwig der Fromme. Darmstadt 1996, p. 89
 7. στην αρίθμηση ως διάδοχος του Ερρίκου Α΄, Βασιλιά της Γερμανίας 919-936 αλλά όχι Αυτοκράτορα.
 8. στην αρίθμηση ως διάδοχος του Κορράδου Α' της Γερμανίας, Γερμανός Βασιλιάς 911-918 αλλά όχι αυτοκράτορας.
 9. Barraclough, Geoffrey (1984). The Origins of Modern Germany. W. W. Norton & Company. ISBN 0-393-30153-2. 
 10. ή Λοθάριος Γ΄ αν στην αρίθμηση προσμετρηθεί ο Λοθάριος Β΄ βασιλιάς της Λοθαριγγίας, αλλά όχι αυτοκράτορας ή ο Λοθάριος Β΄ της Ιταλίας, μια και ο Λοθέριος ήταν και βασιλιάς της.
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 Emperor-Elect.
 12. στην αρίθμηση ως διάδοχος του Ροδόλφου Α΄, Βασιλιά της Γερμανίας 1273–1291.