Άνθιμος Βουλγαρίας


Ο αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας Άνθιμος ήταν λόγιος κληρικός του 14ου αιώνα. Άκμασε επί του αυτοκράτορα Ιωάννη Καντακουζηνού, και πήρε μέρος στην Σύνοδο που συγκροτήθηκε το 1347 από τον Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα. Έγραψε περί της εκπορεύσεως του αγίου Πνεύματος.

Άνθιμος Βουλγαρίας
Γενικές πληροφορίες
ΘρησκείαΟρθόδοξος Χριστιανισμός

ΠηγέςΕπεξεργασία