Με τον γενικό όρο άρχουσα τάξη χαρακτηρίζεται το σύνολο των ατόμων εκείνων που ασκούν είτε κατά θεσμοθετημένο, είτε κατά άτυπο τρόπο, μια εξουσία μέσα σε μια κοινωνία. Η εξουσία αυτή μπορεί να εκδηλώνεται είτε λαμβάνοντας αποφάσεις αναγκαστικής εφαρμογής, όπως π.χ. οι κυβερνώντες, είτε επηρεάζοντας εκ της κοινωνικής, ή οικονομικής τους θέσης, με δηλώσεις ή ενέργειες, τις διάφορες εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής όπως π.χ. ακαδημαϊκοί, ιεράρχες, τραπεζίτες, επιχειρηματίες, μεγαλοεκδότες κ.λπ.

Κατά συνέπεια τα άτομα αυτά ως σύνολο εκλαμβάνονται ως ιδιαίτεροι παράγοντες στη δράση μιας κοινωνίας. Η άρχουσα τάξη παρατηρείται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στις κοινωνίες όλων των λαών της Γης και ανεξάρτητα των διαφόρων πολιτευμάτων.

Η Άρχουσα τάξη διαφέρει από την λεγόμενη ανωτέρα τάξη ως προς την άσκηση επιρροής, που μπορεί τα μέλη της δεύτερης να μη ασκούν.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.56ος, σελ.344.