Ο Άφικλος ήταν μυθικός βασιλιάς της Χίου.

Βασίλεψε μετά τον Οινοπίωνα και τους γιους του, είχε έρθει στη Χίο από την Ιστιαία μετά από χρησμό που είχε πάρει. Σύμφωνα με τον χρησμό ήταν υποχρεωμένος να θυσιάζει στο Πανιώνιο μαζί με τους υπόλοιπους Ίωνες. Αναφέρεται ότι οι Αχαιοί του είχαν ζητήσει συμμαχία κατά της Τροίας στον Τρωικό πόλεμο. Απόγονος του ήταν ο Έκτωρ ο οποίος έδιωξε τους Κάρες και Άβαντες που είχαν εγκατασταθεί στη Χίο κατά την βασιλεία του Οινοπίωνος.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Αλεξάνδρου Μ. Βλαστού, Χιακά : ήτοι ιστορία της νήσου Χίου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της έτει 1822 γενομένης καταστροφής αυτής παρά των Τούρκων, Εκ της τυπογραφίας Γεωργίου Πολυμέρη, Εν Ερμούπολει 1840