Έκδοση

(χρήση με P31, είναι) βιβλιογραφικός όρος για ένα ουσιαστικά όμοιο σύνολο αντιγράφων

Ως όρος αναφέρεται στην παραγωγή, δημοσίευση και διάθεση κάθε πνευματικού προϊόντος που κατατίθεται σε μορφή εντύπου και φέρει επίσημα το όνομα του πνευματικά υπεύθυνου και του φορέα παραγωγής και διάθεσης. Αυτή τη διαδικασία την αναλαμβάνουν είτε συλλογικά όργανα, ή εκδοτικός οίκος, είτε μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, ο εκδότης. Ουσιαστικά ο κύριος σκοπός των εκδόσεων είναι να κάνουν το περιεχόμενο ενός έργου ευρέως γνωστό. Με τα συνεχώς εξελισσόμενα μέσα τεχνολογίας ο τρόπος της εκδοτικής παραγωγής έχει αλλάξει κατά πολύ σήμερα με αποτέλεσμα να μειωθεί το κόστος και έτσι γίνεται πιο προσιτή η έκδοση για τους συγγραφείς.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Κούβακας, Θ. 1997. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα. Αθήνα: Πάπυρος.