Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού

Το Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού είναι μια οικονομική κατάσταση που παρουσιάζει τα προτεινόμενα κρατικά έσοδα και τις κρατικές δαπάνες για ένα οικονομικό έτος. Αποτελεί τη διαφορά μεταξύ εσόδων και δαπανών. Ένα θετικό ισοζύγιο ονομάζεται «πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού» και ένα αρνητικό υπόλοιπο είναι ένα «έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού». Προετοιμάζεται προϋπολογισμός για κάθε επίπεδο διακυβέρνησης (από το εθνικό σε τοπικό) και λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις των υποχρεώσεων της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης.

Δημόσια Οικονομικά
Assorted United States coins.jpg

Το παρόν αποτελεί μέρος της σειράς:
Χρηματοοικονομικά και Φορολογία

Φορολογία
Φόρος εισοδήματος
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
Φόρος Υπεραξίας
Τέλος χαρτοσήμου
Τέλος ακίνητης περιουσίας
ΦΠΑΔασμός
Φορολογικός παράδεισος
Φορολογική επιβάρυνση
Ποσοστό φορολόγησης
Αναλογικός φόρος
Προοδευτικός φόρος
Μειούμενος φόρος
Φορολογικό πλεονέκτημα
Οικονομική πολιτική
Νομισματική πολιτική
Κεντρική τράπεζαΠροσφορά χρήματος
Απόθεμα χρυσού
Δημοσιονομική πολιτική
Κυβερνητικές δαπάνες
ΈλλειμμαΧρέος
Εμπόριο
ΔασμόςΣυμφωνία κυρίων
Χρηματοοικονομικά
Χρηματοοικονομική αγορά
Συμμετέχοντες
Εταιρικά χρηματοοικονομικά
ιδιωτικά χρηματοοικονομικά
Δημόσια χρηματοοικονομικά
Νομοθεσία
Τραπεζική
Μερικά τραπεζικά αποθέματα
Πλήρη τραπεζικά αποθέματα
Ανοιχτή τραπεζική
 προβ.  συζ.  επεξ. 

Το υπόλοιπο του κρατικού προϋπολογισμού μπορεί να κατανεμηθεί στο «πρωτογενές ισοζύγιο» και στις πληρωμές τόκων στο συσσωρευμένο δημόσιο χρέος. Και τα δύο μαζί δίνουν το υπόλοιπο του προϋπολογισμού. Επιπλέον, το δημοσιονομικό ισοζύγιο μπορεί να κατανεμηθεί σε «διαρθρωτικό ισοζύγιο» (γνωστό και ως «κυκλικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο») και στην κυκλική συνιστώσα: το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο επιχειρεί να προσαρμοστεί για τον αντίκτυπο των κυκλικών μεταβολών στο πραγματικό ΑΕΠ, προκειμένου να καταδειχθεί η μακροπρόθεσμη δημοσιονομική κατάσταση.

Το πλεόνασμα ή το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι μια μεταβλητή ροή, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ποσό ανά μονάδα χρόνου (τυπικά ανά έτος). Έτσι είναι ξεχωριστό από το Δημόσιο χρέος, το οποίο είναι μια μεταβλητή αποθέματος, αφού μετράται σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Η σωρευτική ροή των ελλειμμάτων ισούται με το απόθεμα του χρέους.

Δείτε ακόμηΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία