Ένωση Βιβλιοθηκών του Τέξας

Η Ένωση Βιβλιοθηκών του Τέξας (αγγλ.Texas Library Association - TLA) ιδρύθηκε το 1902 υπό την επωνυμία Ένωση Βιβλιοθηκών της Πολιτείας του Τέξας (Texas State Library Association). Πρόκειται για ένα οργανισμό 7.000 μελών, ο οποίος υποστηρίζει το έργο των βιβλιοθηκών της Πολιτείας και των εργαζομένων τους και προωθεί τα επαγγελματικά τους συμφέροντα.

ΔιοίκησηΕπεξεργασία

Τη διοίκηση [1] στο εσωτερικό της ένωσης ασκεί το Συμβούλιο (Council), το οποίο αποτελείται από μέλη με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και καθορίζει το γενικό προσανατολισμό του οργανισμού. Το έργο του Συμβουλίου ενισχύουν διάφορες Επιτροπές (Committees), Τμήματα (Divisions) και Ομάδες Εργασίας (Working Groups), με την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών και καθηκόντων. Ένα ακόμη όργανο της TLA είναι η Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Board,), η οποία σε συνεργασία με το Συμβούλιο δρουν σύμφωνα με το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό της ένωσης.

ΣκοπόςΕπεξεργασία

Η TLA εκπροσωπεί βιβλιοθηκονόμους που εργάζονται σε όλων των ειδών τις βιβλιοθήκες του Τέξας και μέσα από το σύνολο των δραστηριοτήτων του επιδιώκει να ενισχύσει το έργο τους. Συγκεκριμένα, για την επίτευξη του σκοπού της έχει θέσει κάποιους στόχους [2], οι οποίοι όπως δηλώνονται στον κανονισμό της ένωσης είναι:

 1. Να ενθαρρύνει τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών που θα ανταποκρίνονται στις ενημερωτικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες των πολιτών του Τέξας.
 2. Να ενισχύσει και ωθήσει την επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη του προσωπικού στις ακαδημαϊκές, δημόσιες, σχολικές, καθώς και τις ειδικές βιβλιοθήκες του Τέξας.
 3. Να διευκολυνθεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του προσωπικού ακαδημαϊκών, δημόσιων, σχολικών, καθώς και ειδικών βιβλιοθηκών του Τέξας.
 4. Να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των βιβλιοθηκών.
 5. Να προωθήσει τα πρότυπα και τα ιδανικά του επαγγέλματος.
 6. Να παρέχει ένα φορέα μέσω του οποίου το προσωπικό των βιβλιοθηκών μπορεί να γνωρίζει και συνεργάζεται με άλλες ενώσεις και οργανισμούς, οι οποίοι έχουν παρόμοια ή ίδια συμφέροντα.
 7. Να αυξήσει την προσοχή στην πνευματική ελευθερία και την κοινωνική αξιοπιστία.
 8. Να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες στα μέλη της προς όφελος του επαγγέλματος.
 9. Να συνεργάζεται με άλλες ενώσεις για την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, την επιλογή, τη διανομή και τη χρήση των βιβλίων και άλλου υλικού, την υποστήριξη της πνευματικής ελευθερίας και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, με την προϋπόθεση ότι:
 • Ο σκοπός της κοινής δραστηριότητας υποστηρίζει τις επισημάνσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.
 • Η άλλη ένωση έχει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτές τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις βιβλιοθήκες.
 • Η οικονομική δέσμευση που απαιτείται δεν αποτελεί μεγάλη επιβάρυνση για τις τακτικές οικονομικές ευθύνες της ένωσης.
 • Η δραστηριότητα έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή
 • Να λειτουργεί αποκλειστικά για φιλανθρωπικούς, επιστημονικούς, λογοτεχνικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

ΜέληΕπεξεργασία

Η TLA δέχεται ως μέλη [3] μεμονωμένα άτομα, ιδρύματα, και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο χώρο των βιβλιοθηκών στην Πολιτεία του Τέξας, καθώς και υποστηρικτές των βιβλιοθηκών, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο έργο της ένωσης. Τα μέλη της διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Μεμονωμένα άτομα ως μέλη (Individual TLA Memberships)
 • Οργανισμοί και Ιδρύματα (Organizational & Institutional Membership)
 • Εταιρικά Μέλη (Corporate Membership)
 • Φοιτητές που είναι μέλη ταυτόχρονα στην ALA και την TLA (ALA/TLA Joint Student Membership)

ΔράσηΕπεξεργασία

Η TLA παρέχει στα μέλη της ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη και την ενίσχυση των βιβλιοθηκών στις οποίες εργάζονται. Παράλληλα, προχωρά στη διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και συναντήσεων, κατά την υλοποίηση των οποίων τα μέλη της έρχονται σε επαφή και ανταλλάσσουν ιδέες και γνώσεις. Επιπλέον, η TLA παρέχει στα μέλη της ευκαιρίες δικτύωσης, συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και ένα μεγάλο ποσοστό των δραστηριοτήτων της βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή των μελών της.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. «Διοίκηση της TLA». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 16 Οκτωβρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2012. 
 2. «Στόχοι της TLA». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 16 Οκτωβρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2012. 
 3. Συμμετοχή στην TLA

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία