Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ελλάδα)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι φορέας υποτροφιών στην Ελλάδα. Από το 1951 έως και σήμερα, επιχειρεί να συμβάλει στην προώθηση της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της τέχνης, της γλώσσας και του πολιτισμού, στοχεύοντας στην ανάδειξή τους στη σύγχρονη κοινωνία, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων που θέτει το διεθνές περιβάλλον. Πρόεδρος του Ιδρύματος είναι o Κυριάκος Αθανασίου, ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α..

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση16 Μαΐου 1951
ΈδραΕθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Αθήνα
ΠρόεδροςΚουτσιλιέρης Μιχαήλ
ΑντιπρόεδροςΓκλαβίνης Παναγιώτης
ΥπαγωγήΥπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ιστότοποςiky.gr

Πνευματικοί άνθρωποι, όπως ο Γ. Βεντήρης, ο Αλέξανδρος Δελμούζος, ο Ξενοφών Ζολώτας, ο Γ. Πεσματζόγλου, ο Α. Αγγέλου και ο Κ.Θ. Δημαράς συνέβαλλαν στο έργο του σχεδιασμού και της λειτουργίας του ΙΚΥ[1].

Το ΙΚΥ, ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, χορηγεί υποτροφίες προκειμένου να συμβάλει στην ενδυνάμωση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Αξιολογώντας τις ανάγκες κάθε εποχής, μελετά, σχεδιάζει, προκηρύσσει και υλοποιεί προγράμματα υποτροφιών, με στόχο την επιβράβευση και ενίσχυση Ελλήνων φοιτητών και αποφοίτων της Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αλλά και υπηκόων ξένων κρατών, κατόχων πανεπιστημιακών τίτλων.

Σε προπτυχιακό επίπεδο, ανταποκρινόμενο στην ανάθεση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016, κατ’ ελάχιστον 3685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των ΑΕΙ της χώρας.  

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (EKO).

Όσον αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές α’ κύκλου, μέχρι τώρα, οι υπότροφοι, με τη λήξη της υποτροφίας τους και την ολοκλήρωση των σπουδών τους, είχαν την αποκλειστική ευθύνη για την αναζήτηση και την εξεύρεση εργασίας. Το 2014 το ΙΚΥ, ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σημερινής συγκυρίας, θέσπισε το καινοτόμο Πρόγραμμα Υποτροφιών «2+2»[2] όπου η αριστεία επιβραβεύεται με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά πρώτη φορά με την Εθνική Τράπεζα και αναμένεται να επεκταθεί σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Επίσης, σε σύμπραξη με σημαντικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θεσμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (EUI), το Ελληνικό Κολέγιο Βοστώνης (HCHC), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN), η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), στοχεύει στην από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων ενίσχυσης της ερευνητικής κινητικότητας και στη διαμόρφωση πολιτικών στον τομέα της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας.

Λόγω του κύρους του, το ΙΚΥ τιμήθηκε με την προσφορά σπουδαίων κληροδοτών και διαχειρίζεται τα έσοδα των κληροδοτημάτων τους, προσφέροντας υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τέλος, το ΙΚΥ από το 1987 έως και σήμερα συντονίζει και υλοποιεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα από το πρόγραμμα Erasmus το 1987 μέχρι και το πρόσφατο Πρόγραμμα Erasmus+ του οποίου το ΙΚΥ είναι Εθνική Μονάδα Συντονισμού από το 2014 έως το 2020.

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

  1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων
  2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
  3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Πιστοποιήσεις

Επεξεργασία

Το ΙΚΥ είναι η πρώτη Υπηρεσία του στενού Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα που βραβεύθηκε για την απόκτηση της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης EFQM "Recognized for Excellence in Europe" (Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία) και την Εθνική Πιστοποίηση της ΕΕΔΕ Αιέν Αριστεύειν. Κάθε χρόνο οι σημαντικότεροι θεσμοί που επιβραβεύουν την Αριστεία παρουσιάζονται όλοι μαζί από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) τονίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και επιβράβευση της επιχειρηματικότητας σε εποχή πολυδιάστατων προκλήσεων. Στις 25 Νοεμβρίου 2014, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», έγινε από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) η βράβευση του ΙΚΥ για την απόκτηση αυτής της πιστοποίησης.

Στις 23 Νοεμβρίου 2016 μας απονεμήθηκε και το 2ο επίπεδο της πιστοποίησης “Recognized for Excellence”.Το Ι.Κ.Υ. με οδηγό τη συνεχή βελτίωση και τα εργαλεία ποιότητας, και παρά τις ακραία αντίξοες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, κατορθώνει να εξελίσσεται, να βελτιώνεται, να οραματίζεται και να σχεδιάζει ένα καλύτερο μέλλον για την κοινωνία και ειδικότερα για τους νέους.

Το ΙΚΥ πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001: 2008 και έγινε έτσι η πρώτη Υπηρεσία του στενού Δημόσιου Τομέα που πιστοποιείται σε επίπεδο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για τη συνολική της δράση και σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «Ιστορία του ΙΚΥ». iky. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 15 Ιανουαρίου 2015. Ανακτήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2015. 
  2. «Τμήμα Επικοινωνίας & Προβολής ΙΚΥ». ΤΟ ΒΗΜΑ. http://www.tovima.gr/society/article/?aid=604908. Ανακτήθηκε στις 13 January 2015.