Άνοιγμα κυρίου μενού

Ίζημα

τα στερεά στοιχεία που καθιζάνουν σε ένα διαλύτη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα σε ηρεμία ή μετά από φυγοκέντρηση
Ίζημα σε μίγμα χαλκού
Ίζημα.PNG

Ίζημα ή υποστάθμη (κοινώς κατακάθι) ονομάζεται το στερεό κατάλοιπο από αιώρημα σε υγρό. Είναι η αδιάλυτη ουσία που σχηματίζεται σε ένα μείγμα και που μπορεί να απομακρυνθεί από αυτό με τη μέθοδο της διήθησης. Διακρίνονται διάφορα είδη ιζημάτων όπως τα κρυσταλλικά, τα κοκκώδη, τα άμορφα, τα ζελατινοειδή, ή πηκτωματώδη. Ο σχηματισμός τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Επίσης στη γεωλογία ως ίζημα χαρακτηρίζεται το πέτρωμα που σχηματίζεται από κατακρήμνιση και απόθεση υλικών που είτε αιωρούνται στον αέρα, είτε στο νερό και είναι διαλυμένα σε αυτό. Από την προέλευσή τους τα ιζήματα διακρίνονται έτσι σε ανεμογενή ή αιολικά ιζήματα και σε υδατογενή ιζήματα.

Τα ιζήματα είναι επίσης γνωστά ως ιζηματογενείς σχηματισμοί ή αποθέσεις, και ως ιζηματογενή πετρώματα.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία