Στην ελληνική μυθολογία ο Ίθακος ήταν Κερκυραίος στην καταγωγή ήρωας, γιος του Πτερελάου και της Αμφιμήδης, και απόγονος του Δία.

Αδέλφια του Ιθάκου ήταν ο Νήριτος και ο Πολύκτορας. Και τα τρία αυτά αδέλφια μαζί έφυγαν από την Κέρκυρα και πήγαν στην Ιθάκη, όπου ίδρυσαν βασίλειο. Τελικώς και το ίδιο το νησί πήρε το όνομα του Ιθάκου. Σύμφωνα με μία εκδοχή, αδελφοί του Ιθάκου ήταν και οι Τάφιος και Τηλεβόας.


ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969