Ο Ίφικλος του Θεστίου ήταν γιος του Θεστίου, ηγεμόνα της πόλεως Πλευρώνας στην Αιτωλία, και της Ευρυθέμιδας. Ο Ίφικλος είχε τρεις αδελφούς και τρεις αδελφές: ήταν οι Εύιππος ή Τοξέας, Πλήξιππος, Ευρύπυλος, Αλθαία, Λήδα και Υπερμνήστρα. Ο Ίφικλος έλαβε μέρος τόσο στο κυνήγι του Καλυδώνιου Κάπρου, όσο και στην Αργοναυτική Εκστρατεία. Από δύο αδελφές του εξάλλου, ο Ίφικλος ήταν θείος γνωστών προσώπων της μυθολογίας: του ήρωα Μελεάγρου και των Διοσκούρων.

Ίφικλος του Θεστίου
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΓονείςΘέστιος και Ευρύθεμις και Δηιδάμεια


Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969