Το όξινο τρυγικό κάλιο, με τον τύπο KC4H5O6, είναι ένα παραπροϊόν της οινοποίησης. Στη μαγειρική είναι γνωστό και ως κρεμόριο

ΕμφάνισηΕπεξεργασία

 
Όξινο τρυγικό κάλιο σε ένα άδειο μπουκάλι από λευκό κρασί