Άνοιγμα κυρίου μενού

Όργανα μέτρησης

συσκευές που μετρούν το δυνατόν αξιόπιστα μια φυσική ποσότητα όπως η πίεση, η θερμοκρασία, η στάθμη ενός υγρού, η ροή ενός ρευστού, το ηλεκτρικό ρεύμα, το μέτρο, η ταχύτητα, ο χρόνος κλπ.
Κέντρο ελέγχου τουρμπίνας ατμού.

Τα όργανα μέτρησης είναι συσκευές που μετρούν το δυνατόν αξιόπιστα μια φυσική ποσότητα όπως η πίεση, η θερμοκρασία, η στάθμη ενός υγρού, η ροή ενός ρευστού, το ηλεκτρικό ρεύμα, το μέτρο, η ταχύτητα, ο χρόνος κλπ. Τα όργανα μέτρησης χρησιμοποιούνται σε συστήματα ελέγχου στη βιομηχανία, σε ενδείκτες όπως το ταχύμετρο ενός αυτοκινήτου ή το αλτίμετρο ενός αεροπλάνου, κλπ.