Όργανο (βιολογία)

ομάδα ιστών που ενώνονται σε μία δομική μονάδα που υπηρετεί κοινή λειτουργία

Στη βιολογία, όργανο είναι ένα σύνολο ιστών που συγκροτούν δομική μονάδα και εκτελούν μια κοινή λειτουργία. Ο κύριος ιστός του οργάνου ονομάζεται παρέγχυμα. Ο κύριος ιστός είναι αυτός που είναι μοναδικός για το συγκεκριμένο όργανο. Για παράδειγμα, ο κύριος ιστός της καρδιάς είναι το μυοκάρδιο. Τα νεύρα, το αίμα και ο συνδετικός ιστός αποτελούν το υποστηρικτικό πλαίσιο ενός βιολογικού οργάνου – το στρώμα. Σε μονοκύτταρους οργανισμούς όπως τα βακτήρια, τα λειτουργικά ανάλογα των οργάνων ονομάζονται οργανίδια.

Ο οφθαλμός είναι αισθητήριο όργανο της όρασης των ζωντανών οργανισμών.

Δύο ή περισσότερα όργανα που συνεργάζονται για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας του σώματος αποτελούν σύστημα οργάνων.

Τα όργανα των φυτών διακρίνονται σε βλαστικά και αναπαραγωγικά. Τα βλαστικά όργανα εκτελούν τις  ζωτικές λειτουργίες, όπως η φωτοσύνθεση. Οι ρίζες , ο βλαστός και τα φύλλα είναι βλαστικά φυτικά όργανα. Τα  αναπαραγωγικά όργανα είναι απαραίτητα για την αναπαραγωγή. Το άνθος , οι σπόροι και οι καρποί αποτελούν τα αναπαραγωγικά όργανα των ανθοφόρων φυτών.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία