Η ύδρευση είναι ο εφοδιασμός με νερό μέσω δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, εμπορικούς οργανισμούς, κοινωφελείς προσπάθειες ή άτομα, συνήθως μέσω συστήματος αντλιών και αγωγών νερού. Η άρδευση καλύπτεται ξεχωριστά..

Νερό βρύσης, το οποίο μεταφέρεται στην βρύση από αγωγό
Υδροφόρο φορτηγό στο Κολχαπούρ, στην Μαχαράστρα της Ινδίας.

Παγκόσμια πρόσβαση σε καθαρό νερόΕπεξεργασία

Το 2010, περίπου το 56% του παγκόσμιου πληθυσμού (5,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι) είχε πρόσβαση στην παροχή νερού μέσω οικιακών συνδέσεων ή σε βελτιωμένη πηγή ύδατος με άλλα μέσα πέραν από τα σπίτια, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών, των θαλάμων, των εφεδρικών πηγών και των προστατευόμενων πηγών. Ωστόσο, περίπου το 13% (περίπου 900 εκατομμύρια άνθρωποι) δεν είχαν πρόσβαση σε βελτιωμένη πηγή νερού και έπρεπε να χρησιμοποιήσουν ανεπεξέργαστα πηγάδια ή πηγές, κανάλια, λίμνες ή ποτάμια για τις ανάγκες τους σε νερό.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία