Για το άθλημα, δείτε: άλμα εις ύψος. Για το ύψος του ήχου, δείτε: Τόνος (ήχος).

Γενικά ύψος ονομάζεται η κατακόρυφη απόσταση από τη βάση μέχρι την κορυφή ενός αντικειμένου... Με τον ίδιο όρο χαρακτηρίζεται και η οποιαδήποτε έξαρση της ξηράς από την επιφάνεια της θάλασσας, ή και από την ίδια την επιφάνεια της ξηράς, σε αντιδιαστολή του βάθους, π.χ. ύψος του Πύργου του Άϊφελ.
Στη Γεωμετρία, τόσο στα επίπεδα σχήματα όσο και στα στερεά ύψος ονομάζεται η απόσταση από τη γραμμή ή την έδρα (αντίστοιχα) που λαμβάνεται ως βάση μέχρι του σημείου που θεωρείται ως κορυφή του σχήματος ή του στερεού ή της γραμμής ή της έδρας που αποτελεί την αντιτακτή βάση του στερεού. Έτσι για παράδειγμα ύψος τριγώνου ονομάζεται η απόσταση από τη βάση μέχρι της έναντι αυτής κορυφής του και που φέρεται ως κάθετη στη βάση.

  • Το ύψος είναι μία από τις τρεις διαστάσεις παντός υλικού σώματος και βρίσκεται είτε με απ΄ ευθείας μέτρηση, είτε εξ υπολογισμού βάσει γεωμετρικών ή τριγωνομετρικών ή άλλων μεθόδων κατ΄ αντικείμενο επιστημών.