Η ώρα Σαμάρας (SAMT) είναι ζώνη ώρας 4 ώρες μπροστά από τον UTC (UTC+04:00) και μια ώρα μπροστά από την ώρα Μόσχας (MSK+1). Χρησιμοποιείται στην περιφέρεια Σαμάρα, την δημοκρατία των Ουντμούρτ, την περιφέρεια Αστραχάν, την περιφέρεια Ουλιάνοφσκ και την περιφέρεια Σαράτοφ

Ώρα στη Ρωσία
Ώρα Ζώνη
UTC+02:00 MSK−1: Ώρα Καλίνινγκραντ
UTC+03:00 MSK:  Ώρα Μόσχας
UTC+04:00 MSK+1:  Ώρα Σαμάρα
UTC+05:00 MSK+2: Ώρα Αικατερινούπολης
UTC+06:00 MSK+3: Ώρα Ομσκ
UTC+07:00 MSK+4: Ώρα Νοβοσιμπίρσκ
UTC+07:00 MSK+4: Ώρα Κρασνογιάρσκ
UTC+08:00 MSK+5: Ώρα Ιρκούτσκ
UTC+09:00 MSK+6: Ώρα Γιακούτσκ
UTC+10:00 MSK+7: Ώρα Βλαδιβοστόκ
UTC+11:00 MSK+8: Ώρα Μαγκαντάν
UTC+12:00 MSK+9: Ώρα Καμτσάτκα

Μέχρι την μεταρρύθμιση στις 28 Μαρτίου 2010, η ώρα Σαμάρα ήταν η UTC+4 τον χειμώνα και η θερινή ώρα Σαμάρα (SAMST) ήταν UTC+5 το καλοκαίρι. Από αυτήν την ημερομηνία, καταργήθηκε, αλλά ενώθηκε με την θερινή ώρα Μόσχας.[1][2] Τον Μάρτιο του 2011, η ώρα Μόσχας μετακινήθηκε προς τα εμπρός χρησιμοποιώντας την ζώνη ώρας UTC+4 όλο το χρόνο, και η ώρα Σαμάρα αποκαταστάθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2014, όταν η ώρα Μόσχας μετακινήθηκε μια ώρα πίσω στην ζώνη ώρας UTC+3 όλο τον χρόνο αλλά η περιφέρεια Σαμάρα και η δημοκρατία των Ουντμούρτ παρέμειναν στην UTC+4. Στις 27 Μαρτίου 2016, η περιφέρεια Ουλιάνοφσκ και η περιφέρεια Αστραχάν μετακινήθηκαν στην ώρα Σαμάρα, αλλάζοντας τα ρολόγια μια ώρα μπροστά από την ώρα Μόσχας.[3][4] Στις 4 Δεκεμβρίου 2016, η περιφέρεια Σαράτοφ επίσης μετακινήθηκε στην ώρα Σαμάρα, μετακινώντας προς τα εμπρός τα ρολόγια 1 ώρα μπροστά από την ώρα Μόσχας.[5][6]

Παραπομπές

Επεξεργασία