Ώρα στην Παλαιστίνη

Η Ώρα στη Παλαιστίνη αντιπροσωπεύεται από Χειμερινή Ώρα Παλαιστίνης. Βρίσκεται δύο ώρες μπροστά από τον UTC (UTC+02:00) και είναι ταυτόσημη με την Ώρα Ανατολικής Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, χρησιμοποιεί τη θερινή ώρα, μία ώρα μπροστά από τη χειμερινή ώρα (UTC+03:00). Η χώρα εκπροσωπείται από δύο χώρες στην βάση δεδομένων ζώνης ώρας IANA, τις Asia/Gaza και Asia/Hebron. Η θερινή ώρα χρησιμοποιείται από το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου έως τη τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.