Η Ώρα στη Παλαιστίνη αντιπροσωπεύεται από Χειμερινή Ώρα Παλαιστίνης. Βρίσκεται δύο ώρες μπροστά από τον UTC (UTC+02:00) και είναι ταυτόσημη με την Ώρα Ανατολικής Ευρώπης.

Ζώνες ώρας της Μέσης Ανατολής:
    UTC+02:00 Σταθερή Ώρα Αιγύπτου
    UTC+02:00

UTC+03:00
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης /
Σταθερή Ώρα Ισραήλ /
Σταθερή Ώρα Παλαιστίνης
Θερινή Ώρα Ανατολικής Ευρώπης /
Θερινή Ώρα Ισραήλ /
Θερινή Ώρα Παλαιστίνης
    UTC+03:00 Σταθερή Ώρα Αραβίας /
Σταθερή Ώρα Τουρκίας
    UTC+03:30 Σταθερή Ώρα Ιράν
    UTC+04:00 Σταθερή Ώρα Περσικού Κόλπου
Επίσημη ώρα τηρείται όλο το χρόνο
Παρατηρείται θερινή ώρα

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, χρησιμοποιεί τη θερινή ώρα, μία ώρα μπροστά από τη χειμερινή ώρα (UTC+03:00). Η χώρα εκπροσωπείται από δύο χώρες στην βάση δεδομένων ζώνης ώρας IANA, τις Asia/Gaza και Asia/Hebron. Η θερινή ώρα χρησιμοποιείται από το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου έως τη τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.