Αίσηπος

πρόσωπα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας

Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Αίσηπος είναι γνωστά τα παρακάτω τρία διαφορετικά πρόσωπα, αναφερόμενα στην Ιλιάδα:


  1. Γιος του Ωκεανού και της Τηθύος, ποτάμιος θεός του ομώνυμου ποταμού της Μυσίας, του οποίου οι εκβολές βρίσκονταν κοντά στην Κύζικο, στην Προποντίδα (Ιλιάδα, Β 820, Μ 21).
  2. Γιος του Ωκεανού και της Θέτιδας, ίσως μυθική παραλλαγή του προηγουμένου.
  3. Γιος του Βουκολίωνα, (γιου του Λαομέδοντα), και της Ναϊάδας νύμφης Αβαρβαρέας, αδελφός του Πηδάσου. Αυτός ο Αίσηπος έλαβε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο, στο πλευρό των Τρώων, όπου και τον σκότωσε ο Ευρύαλος, ο γιος του Μηκιστέως, ένας από τους υπαρχηγούς του Διομήδη (Ιλιάδα, Ζ 21).

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την 6η γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 35
  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου, τομ.1ος, σελ.878