Το αβικίνιο, εκ του avicinium, ήταν αρχαίο πνευστό μουσικό όργανο, αλλά και είδος παιχνιδιού. Το αβικίνιο το αποτελούσε μια λεκάνη κατασκευασμένη από ψευδάργυρο, γεμάτη νερό, στην οποία βυθίζονταν τα άκρα πήλινων μικρών σωλήνων. Το πνευστό αυτό όργανο παρήγαγε ήχους που έμοιαζαν με κελάηδημα διαφόρων πτηνών, ανάλογα του βάθους, της έντασης και του μήκους των σωλήνων.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου, τόμ. 1ος, σελ. 60