Η Αβραλία είναι ένα γένος καλαμαριού που περιλαμβάνει περίπου 20 είδη. Έχει επίμηκες σώμα και ρομβοειδή πτερύγια. Τα πλοκάμια του (επιφυή ή μισχωτά) έχουν μυζητήρες και αρπάγες. Ζει στις θερμές θάλασσες και μόνο ένα είδος απαντάται στην Μεσόγειο.

Αβραλία
Abralia redfieldi
Συστηματική ταξινόμηση
Βασίλειο: Ζώα
Συνομοταξία: Μαλάκια
Ομοταξία: Κεφαλόποδα
Τάξη: Τευθοειδή
Οικογένεια: Ενοπλοτευθίδες
Γένος: Αβραλία (Abralia)
Gray, 1849
Υπογένη

Αβραλία
Αστεροτευθίς
Αστραβραλία
Ενιγμοτευθίς
Ετεραβραλία
Πυγμαβραλία

Abralia astrosticta

Είδη Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία