Βιβλιογραφία

Επεξεργασία

Αναφορές

Επεξεργασία
  1. Βιργίλιος. Αινειάδα. X, 12
  2. 2,0 2,1 [...] ἐν Ἑλικῶνι δὲ πρὸς τὸ ἄλσος ἰόντι τῶν Μουσῶν ἐν ἀριστερᾷ μὲν ἡ Ἀγανίππη πηγή– θυγατέρα δὲ εἶναι τὴν Ἀγανίππην τοῦ Τερμησσοῦ λέγουσι, ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος ὁ Τερμησσὸς περὶ τὸν Ἑλικῶνα – , τὴν δὲ εὐθεῖαν ἐρχομένῳ πρὸς τὸ ἄλσος ἔστιν εἰκὼν Εὐφήμης ἐπειργασμένη λίθῳ· τροφὸν δὲ εἶναι τὴν Εὐφήμην λέγουσι τῶν Μουσῶν. [...] -Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, Βιβλίο Θ', κεφ. 29.5
  3. «Υγίνος, Fabulae, 63». topostext.org. Ανακτήθηκε στις 3 Μαΐου 2023. 
  4. Σχολιαστ, σε Απολλώνιο Ρόδιο δ' 1091.