Αγγειόσπερμα

(Ανακατεύθυνση από Αγγειόσπερμο)

Τα αγγειόσπερμα (λατινικά: Angiospermae) (ετυμολ. αγγείο+σπέρμα) είναι το δεύτερο και μεγαλύτερο υποάθροισμα των σπερματοφύτων. Σε αυτά τα καρπόφυλλα συμφύονται στα χείλη τους και σχηματίζουν ένα κλειστό όργανο (αγγείο), που λέγεται ύπερος. Μετά στο κατώτερο πλατύτερο και κοίλο τμήμα αυτού του οργάνου, την ωοθήκη, σχηματίζονται οι σπερμοβλάστες και μετά την γονιμοποίηση τα σπέρματα (δλδ. οι σπόροι). Από αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτό το φυτικό υποάθροισμα πήρε την ονομασία Αγγειόσπερμα.

Αγγειόσπερμα
Μαγνόλια η βιργινιανή (Magnolia virginiana)
Μαγνόλια η βιργινιανή (Magnolia virginiana)
Συστηματική ταξινόμηση
Βασίλειο: Φυτά (Plantae)
Συνομοταξία: Αγγειόσπερμα (Angiospermae)
Κλάδοι
Συνώνυμα

Ανθόφυτα (Anthophyta)
Μαγνολιόφυτα (Magnoliophyta)

Σχηματική παρουσίαση του αγγειόσπερμου φυτού
Μονοκοτυλήδονο και Δικοτυλήδονο

Περιλαμβάνουν το 85% των φυτών που υπάρχουν στον πλανήτη μας.

Τα είδη των αγγειόσπερμων κατανέμονται σε 400 περίπου οικογένειες, 226.000 είδη και 2 βασικές ομοταξίες, τα δικοτυλήδονα (dicotyledones) και τα μονοκοτυλήδονα (monocotyledones).

Τα παλαιότερα απολιθώματα που έχουν βρεθεί τοποθετούνται ανάμεσα στην Ιουρασική και την Κρητιδική περίοδο, δηλαδή 140 με 190εκ. χρόνια πριν. Υπολογίζεται όμως ότι υπήρχαν ήδη πριν από 250εκ. χρόνια.

Στο διάστημα αυτό τα γυμνόσπερμα κυριαρχούσαν των αγγειόσπερμων. Στην πορεία όμως και φτάνοντας στα 50 εκατομμύρια χρόνια πριν, τα αγγειόσπερμα άρχισαν να πολλαπλασιάζονται με ταχείς ρυθμούς και ο αριθμός των γυμνόσπερμων να μειώνεται. Έτσι επικράτησαν στο φυτικό βασίλειο. Οι θεωρίες για την καταγωγή τους και την εξάπλωσή τους είναι πολλές. Γεγονός είναι ότι τα αγγειόσπερμα φυτά άλλαξαν την εικόνα του πλανήτη.

Η ανάπτυξή τους επέδρασε στην ανάπτυξη των ζώων και ιδιαίτερα των θηλαστικών και των εντόμων.

Χαρακτηριστικά

Επεξεργασία

Τα αγγειόσπερμα είναι ανώτερα φυτά καθώς έχουν εμφανείς σπόρους (σπέρματα) και εντυπωσιακά τις περισσότερες φορές άνθη. Βιολογικά χαρακτηρίζονται από τη διπλή γονιμοποίηση καθώς και από τον κλειστό καρπό.

Ανάλογα με τον αριθμό των κοτυληδόνων που έχουν οι σπόροι τους χωρίζονται σε μονοκοτυλήδονα και δικοτυλήδονα.

Στα αγγειόσπερμα φυτά το λεύκωμα στο εσωτερικό του σπόρου σχηματίζεται κατά τη γονιμοποίηση. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό που δεν διακρίνεται με γυμνό μάτι έχει να κάνει με την εσωτερική εξέλιξη του κόκκου της γύρης. Στα αγγειόσπερμα ο κόκκος αυτός υφίσταται μόνο μία διαίρεση και ένα μόνο κύτταρο μετέχει στη γονιμοποίηση. Τα αγγειόσπερμα φυτά χαρακτηρίζονται επίσης από τη μορφή της ρίζας, των φύλλων και του βλαστού αλλά το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι τα άνθη. Η διάρκεια ζωής τους κρατάει από λίγες εβδομάδες μέχρι και χιλιετίες. Παρέχουν στον άνθρωπο τροφή, υφαντική ύλη, φάρμακα και καλλωπισμό χώρων. Στο μέγεθος μπορεί να είναι πολύ μικρά ή και τεράστια φυτά. Τα περισσότερα είναι ποώδη αλλά και αρκετά ξυλώδη, όπως δέντρα και θάμνοι.

Ταξινόμηση

Επεξεργασία

Υπάρχουν οκτώ ομάδες των ζώντων αγγειόσπερμων:

Βιοποικιλότητα

Επεξεργασία
  1. Αστεροειδή (Asteraceae) ή Σύνθετα (Compositae)
  2. Ορχεοειδή (Orchidaceae)
  3. Κυαμοειδή (Fabaceae) ή Χεδρωπά (Leguminosae):
  4. Ερυθροδανοειδή (Rubiaceae)
  5. Ποοειδή (Poaceae) ή Αγρωστώδη (Gramineae)
  6. Χειλανθή (Lamiaceae) ή Χειλωτά (Labiatae)
  7. Ευφορβιοειδή (Euphorbiaceae)
  8. Μελαστομοειδή (Melastomataceae)
  9. Μυρτοειδή (Myrtaceae)
  10. Αποκυνοειδή (Apocynaceae)

Το άνθος, ο καρπός και ο σπόρος

Επεξεργασία
Κύρια λήμματα: Άνθος και Σεξουαλικότητα φυτών

Καρπός και σπόρος

Επεξεργασία
Κύρια λήμματα: Σπόρος και Καρπός
 
Ο καρπός του αίσκουλου ή αγριοκάστανου