Ο αγορανόμος (ἁγορανόμος) ήταν αξιωματούχος της Αθήνας: Οι αγορανόμοι ήταν δέκα και διατηρούσαν την τάξη και ειρήνη στις αγορές. Έλυναν διαφορές, εξέταζαν την ποιότητα των αντικειμένων που εκτίθονταν προς πώληση, έλεγχαν μέτρα και σταθμά, συνέλεγαν τα λιμενικά τέλη και εφάρμοζαν τους κανονισμούς αποστολών. Ο αγορανόμος είχε σχεδόν την ίδια λειτουργία με τον κουρούλε εντίλε των αρχαίων Ρωμαίων.[1] Μαζί με τους Μετρονόμους ήταν οι δύο αξιωματούχοι της Αθήνας που έλεγχαν την εύρυθμη λειτουργία του εμπορικού τμήματος της Αγοράς.[2]

Η λέξη αποτελείται από το ἁγορά και νέμειν. Ο Αριστοτέλης διακρίνει δύο είδη δικαστών, τους αγορανόμους και τους αστυνόμους.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1.   Chisholm, Hugh, επιμ.. (1911) «Agoranomi» Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάννικα 1 (11η έκδοση) Cambridge University Press, σελ. 381 
  2. «Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας στην Αρχαία Αγορά. Αρχεία Πηγές γνώσης,Πηγές μνήμης» (PDF). Ιστορικό Αρχείο - ΕΤΕ.