Η αγοραστική δύναμη ή αγοραστική αξία του χρήματος ορίζεται ως το αντίστροφο του γενικού δείκτη τιμών. Δηλαδή Α.Δ.Χ. = 1/P, όπου P ο δείκτης τιμών. Εκφράζει την ποσότητα προϊόντων που μπορεί κάποιος να αποκτήσει με μία χρηματική μονάδα σήμερα, σε σχέση με την ποσότητα που μπορούσε να αποκτήσει σε κάποιο παλιότερο έτος βάσης.

Αγοραστική δύναμη (market force) είναι η ικανότητα ενός μόνο οικονομικού παράγοντα, να επηρεάζει υπερβολικά τις τιμές της αγοράς..