Αγροτικόν Εργατικόν Κόμμα

Το Αγροτικόν Εργατικόν Κόμμα (ΑΕΚ) ήταν ελληνικό πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε το 1926. Ιδρυτής του κόμματος αυτού ήταν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο οποίος κατάφερε και το συνέδεσε με τα αντίστοιχα διεθνή πολιτικά κόμματα και οργανώσεις της Πράγας και των Παρισίων.

Το λογότυπου του Αγροτικού και Εργατικού κόμματος

Τον Σεπτέμβριο του 1932 ομάδες πολιτευτών και παλαιών οπαδών του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος του Σ. Χασιώτη, που είχε προηγουμένως διαλυθεί συνεργάστηκαν με το κόμμα αυτό του Α. Παπαναστασίου όπου και στις εκλογές του ίδιου έτους κέρδισε 8 έδρες, (ποσοστό περίπου 5,9%).

Πηγές Επεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα" τομ. 2ος, σελ. 149.