Η Αγχιάλη ήταν αρχαία ελληνική πόλη της Κιλικίας, στη Μικρά Ασία. παρά του ποταμού Αγχιαλέως. Σύμφωνα με την παράδοση την πόλη αυτή την είχε κτίσει ο Βασιλιάς των Ασσυρίων Σαρδανάπαλος, για τον οποίο μάλιστα λέγονταν πως είχε ταφεί σ΄ αυτή την πόλη.

Πολλοί ιστορικοί ισχυρίζονταν ότι πρόκειται για την ίδια την πόλη που ονομάσθηκε αργότερα Ταρσός. Κατά μία όμως άλλη παράδοση φέρεται ότι τόσο η Αγχιάλη όσο και η Ταρσός κτίσθηκαν από τον ίδιο Βασιλιά τον Σαρδανάπαλο και μάλιστα μέσα σε μια και μόνο ημέρα. Όπως δε σημειώνει ο Στράβων και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς υπήρχε στην περιοχή μαρμάρινη επιγραφή στην οποία και αναφέρονταν τα ακόλουθα: "Σαρδανάπαλος ο Κυνδαράξεω παίς Αγχιάλην και Ταρσόν έδειμεν, (=έκτισε), εν ημέρα μιά".

Κατά την ελληνιστική περίοδο σημαντική υπήρξε η Βασίλισσα της Αγχιάλης Άβα που όμως δεν καρποφόρησαν οι προσπάθειές της να διατηρήσει το Βασίλειό της έξω από τη Ρωμαϊκή επικυριαρχία.

Πηγές Επεξεργασία

  • "Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου" τομ.1ος, σελ.384.