Αζεοτροπικό μείγμα ονομάζουμε ένα διάλυμα που έχει σταθερό σημείο βρασμού και που η υγρή και η αέρια φάση του έχουν σταθερή σύσταση. Έτσι το μείγμα αυτό στη διαδικασία της κλασματικής απόσταξης συμπεριφέρεται σαν χημική ένωση. Π.χ. η αιθυλική αλκοόλη (κοινώς οινόπνευμα) σχηματίζει με το νερό, αζεοτροπικό μείγμα στη συγκέντρωση περίπου 98% με σημείο ζέσεως περίπου 78°C. Έτσι όταν βράσουμε ένα διάλυμα νερού αιθανόλης, π.χ. κρασί, τότε όταν η θερμοκρασία φθάσει στους 78°C θα βράζει το αζεοτροπικό μείγμα και από την υγροποίηση των ατμών θα έχουμε αιθυλική αλκοόλη 98%. Αφού φύγει όλη η αλκοόλη η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Άρα από μία απόσταξη δεν είναι δυνατό να πάρουμε αιθυλική αλκοόλη 100%.

Παραπομπές

Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Azeotrope στο Wikimedia Commons