Η Αιθάλη είναι ακάθαρτα σωματίδια άνθρακα που προκύπτουν από την ατελή καύση των υδρογονανθράκων. Σε αυστηρό ορισμό προκύπτει από την καύση αερίων αλλά ο ορισμός αυτός έχει επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και υπολειμματικά σωματίδια από πυρολυμένο καύσιμο όπως γαιάνθρακες, κάρβουνα, πετρελαίου και ούτω καθ' εξής. Αιθάλη ονομάζεται επίσης ο τεχνητός άνθρακας, που χρησιμοποιείται στην παρασκευή μελάνης χρωμάτων και άλλων υλικών.

Η αιθάλη θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη.[1]

ΠηγέςΕπεξεργασία

Θεοδωρόπουλος Π., Παπαθεοφάνους Π., Σιδέρη Φ., Χημεία Γ΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, 2009.


  1. Juliet Eilperin (26 Νοεμβρίου 2013). «Black carbon ranks as second-biggest human cause of global warming». The Washington Post. Ανακτήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2013.