Η αιθεναμίνη ή αμινοαιθένιο ή βινυλαμίνη ή ΜVΑ ή 1-αζαπροπένιο-2 είναι η χημική ένωση με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHNH2. Είναι η απλούστερη αλκεναμίνη (ή και γενικότερα εναμίνη), δηλαδή άκυκλη μονοαμίνη με ένα διπλό δεσμό. Με βάση το χημικό τύπο της, C2H5N, έχει τα ακόλουθα τρία (3) ισομερή θέσης:

  1. Αιθανιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο: CH3CH=NH.
  2. Ν-μεθυλομεθανιμίνη με σύντομο συντακτικό τύπο: CH2=NCH3.
  3. Αζιριδίνη ή επαζαιθάνιο με σύντομο συντακτικό τύπο: Aziridine.svg.
Αιθεναμίνη
Ethenamine 200.svg
Γενικά
Όνομα IUPAC Αιθεναμίνη
Άλλες ονομασίες Βινυλαμίνη
Αμινοαιθένιο
1-αζαπροπένιο-2
Χημικά αναγνωριστικά
Χημικός τύπος C2H5N
Μοριακή μάζα 43,0678 amu[1]
Σύντομος
συντακτικός τύπος
CH2=CHNH2
Συντομογραφίες ViNH2, MVA
SMILES C=CN
Ισομέρεια
Ισομερή θέσης 3
Αιθανιμίνη
Ν-μεθυλομεθανιμίνη
Αζιριδίνη
Φυσικές ιδιότητες
Χημικές ιδιότητες
Αυτοϊσομερίωση προς αιθανιμίνη
Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, τα δεδομένα αφορούν υλικά υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 100 kPa).

Χημικές ιδιότητες και παράγωγαΕπεξεργασία

ΤαυτομέρειαΕπεξεργασία

Βασική ιδιότητά της είναι η ταυτομέρεια με την αιθανιμίνη, με την οποία βρίσκεται πάντα σε χημική ισορροπία, έντονα μετατοπισμένη σε όφελος της ιμίνης, η οποία όμως δεν είναι δυνατό να απομονωθεί χωρίς την παρουσία ανιχνεύσιμων ιχνών αιθεναμίνης. Μπορεί να καταλυθεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση με παρουσία οξέων, βάσεων ή ουσιών που απομακρύνουν ποσότητες από τη μια από τις δύο ενώσεις:

 

Παρατηρήσεις, υποσημειώσεις και αναφορέςΕπεξεργασία

  1. Χρησιμοποιήθηκε η μοριακή μάζα της ισομερούς αιθανιμίνης

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Γ. Βάρβογλη, Ν. Αλεξάνδρου, Οργανική Χημεία, Αθήνα 1972
  • Α. Βάρβογλη, «Χημεία Οργανικών Ενώσεων», παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1991
  • SCHAUM'S OUTLINE SERIES, Οργανική Χημεία, Μτφ. Α. Βάρβογλη, 1999
  • Ασκήσεις και προβλήματα Οργανικής Χημείας Ν. Α. Πετάση 1982
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα methylamine της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).