Με τον όρο αισχροκέρδεια χαρακτηρίζεται γενικά η οποιαδήποτε αθέμιτη κερδοσκοπία.

Η αθέμιτη κερδοσκοπία μπορεί να προέλθει είτε από νοθεία, είτε με απάτη, είτε συνηθέστερα. Με πώληση αγαθών σε τιμές πολύ ανώτερες των προβλεπομένων αγορανομικών διατάξεων ή άλλων συγκριτικών μέτρων. Ο όρος είναι σύνθετος, ετυμολογούμενος από τις λέξεις αισχρός + κέρδος. Σε δημώδη χρήση, κατ΄ επέκταση, λαμβάνει την έννοια της φαύλου πλεονεξίας.

Ελληνική νομοθεσία Επεξεργασία

Η αισχροκέρδεια ως στρεφόμενη κατά περιουσίας ατόμου, αποτελεί ποινικό αδίκημα όπως προβλέπεται από δύο άρθρα (404 και 405) του ισχύοντος σήμερα στην Ελλάδα Ποινικού Κώδικα τιμωρούμενη σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ παράλληλα επιφέρει ακύρωση της οποιασδήποτε δικαιοπραξίας επί της οποίας βασίστηκε αυτή, σύμφωνα και με σχετικό άρθρο του ισχύοντος Αστικού Κώδικα.

Το έγκλημα της αισχροκέρδειας σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα του Π.Κ. εξετάζεται υπό δύο μορφές. Είτε υπό στενή έννοια (της πλεονεξίας), κατ΄ άρθρο 404, είτε υπό ευρύτερη έννοια, κατ΄ άρθρο 405. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο περιπτώσεων που διαμορφώνουν το έγκλημα αυτό είναι η εκμετάλλευση ανάγκης και της όποιας δυσχερούς κατάστασης βρίσκεται το άτομο επί του οποίου επιχειρείται. Δυσχερής κατάσταση μπορεί να είναι όχι μόνο οικονομική, που είναι η συνηθέστερη, αλλά και αναπηρία, πνευματική αδυναμία, απειρία, ψυχική διαταραχή κ.λπ.
Ειδικότερα όμως η μορφή υπό την ευρύτερη έννοια ενδεχομένως ν΄ αποτελέσει αθροιστικό έγκλημα που επισύρει ποινή όταν συμβαίνει κατ΄ εξακολούθηση, κατ΄ επάγγελμα, ή κατά συνήθεια. Στη περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη όλες οι δικαιοπραξίες που μπορεί να έχουν γίνει εκτός εκείνων που έχουν χαρακτήρα πιστωτικό.

Ιστορία Επεξεργασία

Πρώτη νομοθεσία κατά τη αισχροκέρδειας στην Ελλάδα περιελάμβανε ο Βαυαρικός ποινικός νόμος του 1834 επί Βασιλείας του Όθωνα, ο οποίος αργότερα αναμορφώθηκε με τον νόμο ΓΩΑΖ του 1911 επί του οποίου ακολούθησαν νεότερες τροποποιήσεις.

Σημειώσεις Επεξεργασία

  • Αισχροκέρδεια κατ΄ εξακολούθηση: λέγεται αυτή που επαναλαμβάνεται από τον ίδιο δράστη.
  • Αισχροκέρδεια κατ΄ επάγγελμα: λέγεται η διάπραξη με σκοπό, (του δράστη), τον πορισμό εισοδήματος.
  • Αισχροκέρδεια κατά συνήθεια: λέγεται η διάπραξη αυτής που εκ της επανάληψης κατέστει ροπή του δράστη.

Δείτε επίσης Επεξεργασία