Ακαδημία Επιστημών του Ιράν

Η Ακαδημία Επιστημών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (περσ. فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران) ιδρύθηκε το 1988. Είναι η μία από τις 4 ακαδημίες του Ιράν, με τις άλλες τρεις να είναι η Ιρανική Ακαδημία Ιατρικών Επιστημών, η Ιρανική Ακαδημία Τεχνών και η Ακαδημία Περσικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Η έδρα της Ακαδημίας Επιστημών του Ιράν βρίσκεται στην πρωτεύουσα της χώρας Τεχεράνη.

Δομή και διοίκησηΕπεξεργασία

Η Ακαδημία Επιστημών έχει 6 επιστημονικά τμήματα, τα ακόλουθα:

  • Τμήμα Γεωργικών Επιστημών
  • Τμήμα Βασικών Επιστημών
  • Τμήμα Μηχανικών Επιστημών
  • Τμήμα Επιστημών του ανθρώπου
  • Τμήμα Ισλαμικών Σπουδών
  • Τμήμα Κτηνιατρικής

Η ακαδημία έχει ως διευθυντή τιμητικά ex officio τον εκάστοτε Πρόεδρο της χώρας. Διοικείται ωστόσο από τον πρόεδρο της Ακαδημίας, που σήμερα είναι ο καθηγητής φιλοσοφίας Ρεζά Νταβαρί Αρντακανί, ένα επιστημονικό συμβούλιο και τον γραμματέα της Ακαδημίας.

ΣτόχοιΕπεξεργασία

Στους διακηρυγμένους σκοπούς της Ακαδημία Επιστημών του Ιράν συγκαταλέγονται η επίτευξη επιστημονικής και πολιτιστικής ανεξαρτησίας της χώρας, η προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας, η ενθάρρυνση του ερευνητικού πνεύματος, η πρόσβαση στις τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις και καινοτομίες, και η επιστροφή στο Ιράν, ενθάρρυνση και στήριξη εξεχόντων ερευνητών και ακαδημαϊκών. Προκειμένου να εκπληρώσει αυτούς τους στόχους, η Ακαδημία έχει διάφορες δραστηριότητες, όπως την επισκόπηση και την ανάλυση της καταστάσεως της επιστήμης, της τεχνολογίας, της εκπαιδεύσεως και της έρευνας σε εθνική κλίμακα, μελέτες των εμπειριών άλλων χωρών επί της αναπτύξεως της επιστήμης-τεχνολογίας και των εφαρμογών τους σε σχέση με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και δυναμικό της χώρας. Υποστηρίζει επίσης υλικώς και διανοητικώς τους επιστήμονες στη δημιουργία επιστημονικού έργου.

ΜέληΕπεξεργασία

Η Ακαδημία Επιστημών του Ιράν έχει τρεις κατηγορίες μελών: τους εταίρους (τακτικά μέλη), τα συνδεδεμένα και τα επίτιμα μέλη. Τα μέλη και των τριών κατηγοριών εκλέγονται με μυστική ψήφο και χρειάζονται την απόλυτη πλειοψηφία προκειμένου να εκλεγούν. Το 1990 το Ανώτατο Πολιτιστικό Επαναστατικό Συμβούλιο επέλεξε τους πρώτους 15 εταίρους της Ακαδημίας Επιστημών. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία πρέπει να ικανοποιεί το μέλος της κάθε κατηγορίας, για παράδειγμα οι εταίροι πρέπει να είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας σε Α.Ε.Ι. με εξέχουσες δημοσιεύσεις, και να έχουν την ιρανική υπηκοότητα. Σήμερα (Νοέμβριος 2020) η Ακαδημία Επιστημών του Ιράν έχει 101 εταίρους (τακτικά μέλη), 47 συνδεδεμένα μέλη και 5 επίτιμα μέλη.


Εξωτερικοί σύνδεσμοι και πηγέςΕπεξεργασία