Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Ελλάδα)

(Ανακατεύθυνση από Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού)

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) είναι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν.), ανήκουν στην Τρίτη βαθμίδα της Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Είναι οι κύριοι φορείς εκπαίδευσης των στελεχών εμπορικού ναυτικού στην Ελλάδα και διακρίνονται σε Σχολές Πλοιάρχων και Σχολές Μηχανικών.

Οι Α.Ε.Ν στο σύνολό τους είναι έντεκα και λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας όπως παρουσιάζονται κατωτέρω:

Προϋποθέσεις εισαγωγής στις Ακαδημίες

Επεξεργασία
 • Να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια.
 • Να μην έχει συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας του.
 • Να είναι κατά γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/-ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
 • Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

Σημειώνεται ότι κάθε έτος εκδίδεται σχετική Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. στην οποία καθορίζονται κάθε φορά και εξειδικεύονται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις εισαγωγής στις Α.Ε.Ν.

Χρονολόγιο Φοίτησης στις Α.Ε.Ν

Επεξεργασία
 • Περίοδος πριν την εισαγωγή στο Α' Εξάμηνο:
  Ιούνιος - Ιούλιος: Κατά τους μήνες Ιούνιο με Ιούλιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχοντας ανακοινώσει τις προϋποθέσεις εισαγωγής στις Α.Ε.Ν και την ημερομηνία που πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, περισυλλέγει αυτούς τους 2 μήνες τα δικαιολογητικά από τους υποψήφιους φοιτητές. Αυτά τα δικαιολογητικά συνήθως είναι: παράβολο της εφορίας, ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή στην Α.Ε.Ν., φωτοτυπία ταυτότητας, 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου ταυτότητας και την ταυτότητα εξεταζόμενου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
  Αύγουστος: Βγαίνουν τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων
  Σεπτέμβριος: Συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου βγαίνουν τα αποτελέσματα με τα ονόματα των υποψηφίων που επέτυχαν στην εισαγωγή τους στις Α.Ε.Ν, αναγράφοντας τη σειρά εισαγωγής τους και την πόλη φοίτησής τους.
 • Α' Εξάμηνο: Το Α' Εξάμηνο είναι θεωρητικό και ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη και τελειώνει τον Ιανουάριο. Κατά το πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές κάνουν εισαγωγή στο Ναυτικό Επάγγελμα μέσω των μαθημάτων αλλά και την προετοιμασία για το πρώτο πρακτικό εξάμηνο που ξεκινάει τον Μάρτη, η προετοιμασία περιλαμβάνει (αναζήτηση ναυτιλιακών εταιριών από τους ίδιους τους φοιτητές για πρακτική εργασία στο στόλο τους ως δόκιμοι, έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου με εκπαίδευση στα Σωστικά και Πυροσβεστικά Μέσα κατά τον Φεβρουάριο).
 • Β' Εξάμηνο: Το Β' Εξάμηνο είναι θεωρητικό και ξεκινάει τον Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο.
 • Α' Εκπαιδευτικό ταξίδι: Το εκπαιδευτικό αυτό εξάμηνο είναι πρακτικό και ξεκινάει τον Ιούλιο και τελειώνει τον Φεβρουάριο. Πριν το πρακτικό ταξίδι όλοι οι φοιτητές που έχουν περάσει την εξεταστική, χορηγούνται το Κ.Ε.Π 1 (Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου) με βεβαίωση από τη ναυτιλιακή εταιρεία που θα εργασθεί. Το οποίο Κ.Ε.Π είναι βιβλίο που πρέπει να συμπληρώσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους στο πλοίο. Το Κ.Ε.Π παραδίνεται από τον ίδιο τον φοιτητή στην οποία Α.Ε.Ν φοιτά (με προϋπόθεση αποδοχής του Κ.Ε.Π από την Α.Ε.Ν, ότι ο φοιτητής θα πρέπει να έχει θαλάσσια υπηρεσία 5 μηνών και 3 ημερών).
 • Γ' Εξάμηνο: Το Γ' Εξάμηνο είναι θεωρητικό και ξεκινάει τον Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο.
 • Δ' Εξάμηνο: Το Δ' εξάμηνο είναι θεωρητικό και ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιανουάριο.
 • Ε' Εξάμηνο: Το Ε' εξάμηνο είναι θεωρητικό και ξεκινάει τον Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο.
 • ΣΤ' Εξάμηνο: Το ΣΤ' εξάμηνο είναι θεωρητικό και ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιανουάριο.
 • Β' Εκπαιδευτικό ταξίδι: Το εκπαιδευτικό αυτό εξάμηνο είναι πρακτικό (είναι το τελευταίο πρακτικό ταξίδι κατά τη φοίτηση στις Α.Ε.Ν). Το δεύτερο πρακτικό εξάμηνο ξεκινάει τον Φεβρουάριο και τελειώνει τέλη Σεπτέμβρη.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής πτυχίου Γ' Αξιωματικού (Μηχανής ή Γέφυρας): Να έχει παραδώσει την πτυχιακή εργασία, να έχει περάσει όλα τα μαθήματα από όλα τα εξάμηνα και να έχει συμπληρώσει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών.

Η Ναυτική Εκπαίδευση

Επεξεργασία

Η εκπαίδευση στις σχολές αυτές περιλαμβάνει τον θεωρητικό τομέα, τον πρακτικό αλλά και αμειβόμενη εργασία επί πλοίου για δύο εξάμηνα. Μετά το τέλος του Β' Εξαμήνου οι σπουδαστές καλούνται να βγάλουν ναυτικό φυλλάδιο, για το οποίο φροντίζουν οι σχολές να ενημερώσουν τους σπουδαστές που και πως θα το παραλάβουν, αφού έχουν παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια μικρής διάρκειας περί Σωστικών και Πυροσωστικών Μέσων.
Στις σχολές Σωστικών και Πυροσωστικών Μέσων οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε θέματα ασφαλείας για τη ζωή τους στο πλοίο ή για τη διάσωσή τους σε περίπτωση ναυαγίου, όπως επίσης και σε θέματα πυρκαγιάς και πρώτων βοηθειών. Αυτά είναι απαραίτητα διότι σε ένα ναυτικό ατύχημα πρέπει όλοι να είναι άρτια εκπαιδευμένοι στο πώς να το αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία και να μη βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.
Αφού τελειώσουν την παραπάνω εκπαίδευση τότε παραλαμβάνουν από τα Λιμεναρχεία της περιοχής τους τα Ναυτικά Φυλλάδια και αρχίζουν την αναζήτηση για Ναυτιλιακή εταιρία που θα τους προσλάβει και θα τους ναυτολογήσει σε κάποιο από τα πλοία της στη θέση του Δόκιμου Πλοίαρχου/Μηχανικού (Apprentice Officer/Engineer ή Cadet).
Με το επιτυχές πέρας του πρώτου εκπαιδευτικού τους ταξιδιού επαναπατρίζονται και επιστρέφουν στα θρανία μέχρι την ολοκλήρωση των θεωρητικών εξαμήνων όπου κάπου ενδιάμεσα σε αυτά θα παρακολουθήσουν και τον 2ο κύκλο σεμιναρίων περί σωστικών και πυροσωστικών μέσων.. Όταν ολοκληρώσουν το ΣΤ' εξάμηνο καλούνται να πάνε στο δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας επίσης 6 μηνών.
Ειδικότερα οι σπουδαστές Πλοίαρχοι όταν τελειώσουν τη σχολή παραλαμβάνουν το Πτυχίο τους και κάνουν περαιτέρω ειδική πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση δύο εβδομάδων στο ΚΕΣΕΝ Ρ/Τ (Ραδιοτηλεγραφητών) το οποίο βρίσκεται στη Σχολή του Ασπροπύργου στις Δορυφορικές και Επίγειες Επικοινωνίες Κινδύνου και Ασφαλείας - GMDSS όπου είναι χρήσιμη για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχου Γ' Τάξεως και αποκτούν τον τίτλο Γενικού Χειριστή GMDSS - General Operator. Αφού επιτύχουν στις εξετάσεις GMDSS τότε περνούν υγειονομικές εξετάσεις από την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Υπηρεσία - ΑΝΥΕ στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά οι οποίες περιλαμβάνουν: Εξετάσεις ούρων και αίματος για εύρεση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, Οφθαλμιατρικές εξετάσεις (Μυωπία, Αστιγματισμό, Δυσχρωματοψία, Αχρωματοψία), Ψυχιατρικές εξετάσεις, Παθολογικές εξετάσεις και αφού κριθούν κατάλληλοι/λες παραλαμβάνουν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας το δίπλωμα και ονομάζονται Πλοίαρχοι Γ' Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού - Captain Class C'. Μετά την απόκτηση του διπλώματος ο κάθε ανθυποπλοίαρχος προκειμένου να είναι έτοιμος να ναυτολογηθεί και να αναλάβει καθήκοντα ανάλογα τον τύπο του πλοίου που πρόκειται να υπηρετήσει περνά μια ακόμα σειρά ειδικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση STCW σε διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοίας, ναυτιλιακά όργανα και προσομοιωτές όπως ECDIS, RADAR/ARPA, Bridge Resource Management - BRM, Bridge Team Management - BTM, Advanced Oil/Gas/Chemical Tanker Safety Training, Accident & Risk Assessment, Bridge Maneuvering Simulator - BMS, Cargo Handling Simulator, Crowd & Crisis Management, Ship Security Officer Training - SSO, Ice Navigation, Voyage Planning, Accident & Incident Investigation, Adverse Weather Course και πολλά ακόμη ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία έχουν να κάνουν με τον τύπο πλοίου και τις διατάξεις και κανονισμούς που ορίζει η STCW.

Οι Σχολές

Επεξεργασία

ΑΕΝ Ύδρας

Επεξεργασία
 
ΑΕΝ Ύδρας

Η πιο ιστορική από τις σχολές. Είναι η αρχαιότερη εν λειτουργία Ναυτική Σχολή Πλοιάρχων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως.[1] Ιδρύθηκε το 1749 (δηλαδή πριν την ίδρυση του ίδιου του νεοελληνικού κράτους) ως Σχολείο του Αγίου Βασιλείου που μετά εξελίχθηκε στη «Ναυτική της Ύδρας Σχολή» με πρωτοβουλία της Δημογεροντίας του νησιού και είναι η παλαιότερη εν λειτουργία σχολή στον κόσμο. Εκεί Ιταλοί και Πορτογάλοι δίδασκαν τη Ναυτική τέχνη, τη θεωρία αλλά και ξένες γλώσσες. Το 1930 έγινε δημόσια και ονομάστηκε Σχολή Εμπορικής Ναυτιλίας Ύδρας αφού το 1927 είχε περάσει στη φροντίδα της Ένωσης Ναυτικών Ύδρας και λειτουργούσε ως ιδιωτική σχολή. Κατά τη Γερμανοιταλική κατοχή το διοικητήριο της σχολής το είχαν καταλάβει οι Ιταλοί για να εγκαταστήσουν το στρατηγείο τους, τότε η Σχολή δεν έπαψε να λειτουργεί αλλά συνέχισε στην Αθήνα στα γραφεία της Ένωσης Εφοπλιστών και αργότερα στον Πειραιά στην Καστέλλα μέχρι το 1949, την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους οι πρώτες δύο τάξεις γύρισαν στην Ύδρα στο κτήριο που η σχολή λειτουργεί ως σήμερα. Η σχολή βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού, είναι αποκλειστικά Πλοιάρχων όπως ανέκαθεν ήταν και παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης των σπουδαστών.

ΑΕΝ Κύμης

Επεξεργασία

Ιδρύθηκε το 1955 με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και του τότε Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Κυμαίου» Γεωργίου Βογιατζή. Βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο της Εύβοιας, στην Κύμη, σε απόσταση 500 μέτρων από το λιμάνι. Είναι αποκλειστικά σχολή Πλοιάρχων και παρέχει στους σπουδαστές της δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.

ΑΕΝ Ασπροπύργου

Επεξεργασία

Ιδρύθηκε το 1951 στον Ασπρόπυργο 20 χλμ. από την Αθήνα και τον Πειραιά. Είναι η μεγαλύτερη σχολή της Ελλάδας με τους περισσότερους σπουδαστές. Λειτουργεί σαν σχολή Πλοιάρχων αλλά και Μηχανικών. Μέχρι το 2008 ήταν η μόνη σχολή που σαν σπουδαστές μπορούσαν να εγγραφούν και γυναίκες, σήμερα όμως έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε όλες τις σχολές της Ελλάδας. Η σχολή είναι εξωτερικής φοίτησης, δηλαδή δεν παρέχει δυνατότητα εσωτερικής διαμονής. Στα πλαίσια της λειτουργεί και Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.

ΑΕΝ Μακεδονίας

Επεξεργασία

Η ΑΕΝ Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1969 και λειτουργούσε σαν σχολή Μηχανικών, το 1975 λειτούργησε και η σχολή Πλοιάρχων. Βρίσκεται 32 χλμ. από την Θεσσαλονίκη περίπου 500 μέτρα από τον Δήμο Νέας Μηχανιώνας. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σχολή στην Ελλάδα μετά του Ασπροπύργου. Η σχολή δεν παρέχει στους σπουδαστές εσωτερική φοίτηση. Επίσης δίπλα ακριβώς στη σχολή στεγάζεται το κτήριο της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν.) Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 εγκαινιάσθηκε και λειτουργεί εντός του χώρου της Ακαδημίας, το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) Πλοιάρχων & Μηχανικών Μακεδονίας

ΑΕΝ Οινουσσών

Επεξεργασία

Βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού Οινούσσες. Ιδρύθηκε το 1965 και είναι μόνο σχολή Πλοιάρχων. Οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να μείνουν στην εστία της σχολής, δηλαδή παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.

Η Σχολή Μηχανικών της Χίου ιδρύθηκε το 1965 παράλληλα με την ΑΕΝ Οινουσσών. Βρίσκεται μέσα στην πόλη της Χίου στην οδό Δημοκρατίας 26 δίπλα στην πλατεία Βουνακίου. Παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.

ΑΕΝ Σύρου

Επεξεργασία

Στην περιοχή Νησάκι στην παραλία της Ερμούπολης βρίσκεται από το 1961 που ιδρύθηκε η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Σύρου. Η σχολή είναι αποκλειστικά Πλοιάρχων και οι σπουδαστές μπορούν να μείνουν στην εστία της.

ΑΕΝ Ηπείρου

Επεξεργασία

Από το 1973 έως το 1992 ήταν γνωστή σαν σχολή Ράδιο-τηλεγραφητών. Το 1991 παράλληλα λειτούργησε και η Σχολή Πλοιάρχων. Η σχολή της Πρέβεζας βρίσκεται πολύ λιγότερο από 1 χλμ. από το κέντρο της πόλης στην περιοχή Βαθύ. Όπως και στις υπόλοιπες σχολές πέραν του Ασπροπύργου έχει την δυνατότητα παροχής στους σπουδαστές της εσωτερική διαμονή στην σχολή. Αξιοσημείωτο για αυτή την σχολή είναι ότι στα εργαστήρια της διαθέτει ένα ολοκληρωμένο παλαιό σύστημα επικοινωνιών πλοίου.

ΑΕΝ Κρήτης

Επεξεργασία

Παρόλο που η ίδρυσή της έγινε το 1963 σαν σχολή Μηχανικών λειτούργησε το 1972 και αργότερα, το 1981 η Σχολή Πλοιάρχων. Βρίσκεται στην περιοχή Βλητέ Σούδας Χανίων, στο 2ο χιλιόμετρο της οδού Σούδας - Αεροδρομίου Χανίων, 8χλμ από την πόλη. Παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης και έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις.

ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Επεξεργασία

Βρίσκεται σε παραλιακή τοποθεσία 700 μ. βόρεια της κεντρικής πλατείας του Αργοστολίου και λειτουργεί από το 1975 σαν σχολή Πλοιάρχων. Παρέχει δυνατότητα εσωτερικής φοίτησης.

ΑΕΝ Καλύμνου

Επεξεργασία

Εγκαινιάστηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2018 και στεγάζεται στο «Βουβάλειο Παρθεναγωγείο» το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην Πόθια Καλύμνου. Ένα επιβλητικό τριώροφο οικοδόμημα ορθογώνιας κάτοψης, διαστάσεων 24,50 x 19,70 μ. και συνολικού εμβαδού που φτάνει τα 1.200 τετραγωνικά μέτρα. Το κτίριο θεμελιώθηκε μετά από δωρεά του μεγάλου ευεργέτη της Καλύμνου Νικόλαου Εμμ. Βουβάλη το 1909. Στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου λειτουργεί προς το παρόν μόνο σχολή Πλοιάρχων ενώ στο σχεδιασμό του «Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» είναι και η λειτουργία σχολής Μηχανικών μελλοντικά. Είναι εξωτερική σχολή.

Τα Εκπαιδευτικά Ταξίδια

Επεξεργασία

Όπως αναφέρεται παραπάνω οι σπουδαστές που τελειώνουν το Α' και το Β' εξάμηνο οφείλουν να κάνουν εκπαιδευτικά ταξίδια, ναυτολογημένοι από Ελληνικές Ναυτιλιακές Εταιρίες που έχουν πλοία υπό Ελληνική Σημαία ή ακόμα και πλοία ξένης Σημαίας αλλά συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ. (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο). Πριν από την αναχώρηση τους οι σπουδαστές για το πλοίο, με έγγραφη βεβαίωση από την εταιρία που τους έχει προσλάβει παραλαμβάνουν από τα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών το βιβλίο Κ.Ε.Π. (Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου) όπου αυτό θεωρείται ένα σημαντικό βοήθημα για τον Δόκιμο Πλοίαρχο/Μηχανικό στο να γνωρίσει το πλοίο και να πάρει τα εφόδια που χρειάζονται για τη σχολή και το ναυτικό επάγγελμα. Το ΚΕΠ το παραλαμβάνουν οι σπουδαστές και στα δύο ταξίδια τους.
Όταν ο σπουδαστής φτάσει στο πλοίο τότε οι αξιωματικοί και το υπόλοιπο πλήρωμα αναλαμβάνουν εκτός από την ευθύνη και την εκπαίδευση του. Ο Δόκιμος οφείλει να σέβεται τους ανωτέρους του αλλά και το υπόλοιπο πλήρωμα μιας και αυτός είναι ο πιο νέος (τουλάχιστον σε εμπειρία). Συνήθως τα ωράρια που ακολουθούν οι Δόκιμοι Πλοίαρχοι είναι 4 ώρες στη Γέφυρα του πλοίου και 4 ώρες στο κατάστρωμα υπό την επίβλεψη κάποιου για χειρωνακτική εργασία. Οι Δόκιμοι Μηχανικοί απασχολούνται στις διάφορες εργασίες της μηχανής μαζί βέβαια με κάποιον που θα τους επιβλέπει μιας και εκεί εγκυμονούν πολλοί κίνδυνοι. Καλό είναι να μην αποφεύγεται η χειρωνακτική εργασία διότι αυτή βοηθάει να μάθει ο σπουδαστής το πλοίο, τη διαμόρφωσή του και τη συντήρηση που χρειάζεται. Επίσης η χειρωνακτική εργασία στο πλοίο είναι και προσφορά στο σύνολο των ατόμων που δουλεύουν για αυτό.
Σε κάθε πλοίο οι ώρες εργασίας των Δοκίμων συνήθως είναι 8 και είναι μέρα (08.00 ~ 17.00) αλλά αυτό αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες του πλοίου (π.χ. κατά την αγκυροβόληση ή κατά την προσέλκυση του πλοίου σε λιμάνι). Στις 10.00 και στις 15.00 το πλήρωμα μαζεύεται στα καπνιστήρια του πλοίου για καφέ ή χυμό που διαρκεί 20 λεπτά και στις 12.00 και στις 17.00 είναι το φαγητό όπου το πλήρωμα μαζεύεται στην τραπεζαρία να γευματίσει. Η ώρα του γεύματος είναι μία ώρα.
Δεν είναι απαραίτητο οι 12 μήνες απαραίτητης υπηρεσίας να γίνουν 6 στο Α' εκπαιδευτικό ταξίδι και 6 στο Β'. Αν τύχει κάτι μπορεί κάποιος να αποχωρήσει στους 5 μήνες και να συμπληρώσει στο 2ο εκπαιδευτικό κάνοντας 7 μήνες υπηρεσία. Καλό είναι αυτό να αποφεύγεται. Η έλλειψη υπηρεσίας κάποιες φορές είναι δύσκολο να καλυφθεί και έτσι καθυστερεί η απόκτηση του διπλώματος.

Μετά την αποφοίτηση

Επεξεργασία

Οι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου/Μηχανικού Γ' Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού μπορούν με 24μηνη υπηρεσία να πάρουν το δίπλωμα του Υποπλοιάρχου/Β' Μηχανικού και έπειτα με 24 μήνες υπηρεσία επί πλοίου σαν Υποπλοίαρχοι/Β' Μηχανικοί έχουν το δικαίωμα να πάρουν το δίπλωμα του Πλοιάρχου Α' Τάξεως (Καπετάνιου)/Α' Μηχανικού. Εκτός όμως από το δρόμο της θάλασσας μια σειρά από επαγγέλματα σχετικά με αυτή ανοίγουν και στη στεριά. Οι απόφοιτοι των σχολών μπορούν να γίνουν Αξιωματικοί στο Λιμενικό Σώμα μπαίνοντας έπειτα από εξετάσεις και διαγωνισμό στις σχολές Αξιωματικών του Λ.Σ. και να αποφοιτήσουν από εκεί με το βαθμό του Σημαιοφόρου.

Παρόλα αυτά όμως τα επαγγέλματα και οι τομείς που μπορεί να ασχοληθεί κάποιος απόφοιτος ποικίλλουν ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία του. Κάποια από τα επαγγέλματα αυτά είναι οι ναυτιλιακές εταιρίες, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις και άλλα.

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Ναυτιλίας Ύδρας [1]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία

Σύντομο κινηματγραφικό αφιέρωμα για την ΑΕΝ Ύδρας

Το πρώτο διαδικτυακό Μουσείο για την ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας είναι το Greek Shipping Miracle