Τα ακανθοκέφαλα (Acanthocephala, ελλην. άκανθα + κεφαλή) είναι συνομοταξία παρασιτικών σκουληκιών. Έχουν χαρακτηριστική προβοσκίδα με άγκιστρα στην οποία οφείλουν και την ονομασία τους.

Ακανθοκέφαλα
Corynosoma wegeneri
Συστηματική ταξινόμηση
Βασίλειο: Ζώα
Συνομοταξία: Ακανθοκέφαλα
Ομοταξίες
  • Αρχιακανθοκέφαλα
  • Παλαιοακανθοκέφαλα
  • Ηωακανθοκέφαλα

Υπάρχουν περί τα 600 γνωστά είδη που έχουν παγκόσμια εξάπλωση. Κατά το ενήλικο στάδιο παρασιτούν Σπονδυλόζωα και κυρίως ψάρια, ενώ στα νεαρά στάδιά τους είναι παράσιτα Αρθροπόδων. Τα ενήλικα άτομα έχουν συνήθως μέγεθος μικρότερο από ένα εκατοστόμετρο, αν και μερικά είδη φτάνουν το μισό μέτρο ή και περισσότερο.

Η Βικιθήκη έχει το κείμενο a Encyclopædia Britannica, 11η έκδοση (1911), για το λήμμα Acanthocephala.