Με τον όρο ακτοφυλακή (Coast Guard) χαρακτηρίζεται γενικά η φύλαξη των ακτών μιας χώρας που διαθέτει ακτές. Κατ΄ επέκταση ονομάζεται έτσι και η Υπηρεσία ή το οργανωμένο Σώμα στο οποίο έχει ανατεθεί το έργο αυτό.

Ειδικότερα με τον αγγλικό όρο ονομάζεται το ομώνυμο στρατιωτικό Σώμα των ΗΠΑ, το οποίο και έχει ως αντικείμενο τη φύλαξη και αστυνόμευση των αμερικανικών ακτών παράλληλα με εκείνες των χωρικών υδάτων.

Το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή είναι το σώμα με αποστολή και ρόλο Ακτοφυλακής στην Ελλάδα

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία