Η λέξη Αλάργα αποτελεί φραγκολεβαντίνικο κοινό ναυτικό κέλευσμα.
Στην αγγλική αποδίδεται ως "Keep away".

Συνήθως το κέλευσμα «αλάργα!» δίδεται σε περιπτώσεις επικίνδυνων χειρισμών προς απομάκρυνση ατόμων ή και σκαφών όπως σε περιπτώσεις δοκιμών μηχανής πλοίου εντός όρμου με κίνηση της προπέλας, ή κατά τον χρόνο πρόσδεσης των πλοίων κλπ.

Αποτελεί τη προστακτική του ρήματος «αλαργάρω» εκ του ενετικού «alargare».
Με την εντολή αυτή θα πρέπει ο ναύτης προς τον οποίον και η εντολή ή άλλα πρόσωπα ή σκάφη να αντιπαρέλθουν συνήθως πλάγια και να κρατηθούν μακριά του σημείου που γίνονται οι χειρισμοί.

Επίσης λίγο συνώνυμος όρος – κέλευσμα είναι και η λέξη «αβάρα» ή «άπωσον».

Λαογραφία: Στις παράλιες πόλεις η λέξη αλάργα ανήκει στην «αργκό» π.χ «αλάργα ρε μόρτη!», «αλάνια, αλάργα!» κλπ. Επίσης χαρακτηριστική και η ελληνική νησιώτικη έκφραση:

«Αλάργα! από πλώρη καραβιού κι από κώλο μουλαριού»