Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) ήταν ενα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το 1970 και ήταν ένα από τα τρία δημόσια Α.Ε.Ι. της πόλης. Το 2019 το Α.Τ.Ε.Ι.Θ. συγχωνεύτηκε με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, και τα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης για να σχηματιστεί το νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.[1][2][3] Προσέφερε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με πληθώρα σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών που καλύπτουν σημαντικούς αναπτυξιακούς τομείς.[4][5]

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
ΤύποςΔημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Ενεργό1970 (Κ.Α.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης)
1977 (Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης)
1983 (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης)
2005 (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης)–2019
ΠρύτανηςΠαναγιώτης Τζιώνας
Φοιτητές30.000
ΤοποθεσίαΣίνδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Σχολές4
Ιστότοποςwww.teithe.gr

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ξεκινά την ιστορική του πορεία με το νομοθετικό διάταγμα 652/1970 με το οποίο ιδρύονται τα Κέντρα Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.).[6] Με το νόμο 576/1977 τα Κ.Α.Τ.Ε. μετονομάζονται σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. (Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) αλλά δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε ότι αφορά τη λειτουργία των διαφόρων σχολών και τμημάτων.[7] Με το νόμο 1404/1983 ιδρύονται τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τα οποία ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).[8]

Ο νόμος 2916/2001 για την διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, ορίζει τα ΤΕΙ ως πλήρως αυτοδιοικούμενα σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Συντάγματος και τα τοποθετεί παράλληλα με τα Πανεπιστήμια στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδας[9] ενώ με το προεδρικό διάταγμα 106/2005 το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.[10]

Το 2019 το Α.Τ.Ε.Ι.Θ. συγχωνεύτηκε με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, και τα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης για να σχηματιστεί το νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.[1][2][3]

Σχολές και Τμήματα

Επεξεργασία

Στις εγκαταστάσεις της Σίνδου λειτουργούσαν τα εξής τμήματα του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.:[11][12]

Σχολές Τμήματα
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
 • Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού T.E.[13]
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής T.E.[14]
 • Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών T.E.[15]
 • Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων T.E.[16]
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.[17]
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
 • Τμήμα Νοσηλευτικής[18]
 • Τμήμα Μαιευτικής[19]
 • Τμήμα Φυσικοθεραπείας[20]
 • Τμήμα Προσχολικής Αγωγής [21]
 • Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων [22]
 • Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας[23]
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής
 • Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων[24]
 • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων[25][26]
 • Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας[27]
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων[28]
  • Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας
  • Εισαγωγική Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής[29]
 • Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης[30]

Μεταπτυχιακές Σπουδές (Π.Μ.Σ.)

Επεξεργασία

Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης προσέφερε προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ενδεικτικά:[31]

 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Βιο-ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και θεραπεία ασθενειών
 • Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία
 • Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία
 • Φροντίδα Αναπαραγωγικής Υγείας
 • Οργάνωση, Διοίκηση και Θεραπευτικές Πρακτικές Μονάδων Ευεξίας και SPA
 • Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα
 • Διατροφή και Διαιτολογία
 • Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής
 • Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου
 • Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. απαρτιζόταν από εκπροσώπους όλων των σχολών του ΤΕΙ, δηλαδή μέλη ΔΕΠ, και τον Αντιπρύτανη Έρευνας του ιδρύματος με ορισμό από τη Σύγκλητο, ο οποίος ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στα πλαίσια της λειτουργίας του έχει διαχειριστεί προγράμματα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά συγχρηματοδοτούμενα είτε από τα αποθεματικά του, είτε από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, του εσωτερικού ή του εξωτερικού και τα οποία ανάλογα με το χρηματοδότη κατατάσσονται σε Εθνικά Προγράμματα, Ευρωπαϊκά Προγράμματα (χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από πλαίσια προγραμμάτων όπως 7ο ΠΠ, Leonardo, Socrates, Erasmus, Tempus κ.ά.), Κοινοτικά Προγράμματα (όπως προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (Interreg III Leader, Equal, κ.α.), Προγράμματα Τρίτων (χρηματοδοτούμενα από τρίτους για μελέτες, σεμινάρια, κ.ά.)

Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση

Επεξεργασία

Το 2016 το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης αξιολογήθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και έλαβε συνολική Θετική ιδρυματική αξιολόγηση.[4]

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)

Επεξεργασία

Οι διαδικασίες Διασφάλισης της Ποιότητας άρχισαν να εφαρμόζονται στα Τμήματα του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος το χειμερινό εξάμηνο 2007-2008 όταν δημοσιεύθηκαν οι σχετικές Οδηγίες της ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στα ΑΕΙ).[32]

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν τη συλλογή Δεικτών Ποιότητας και τη σύνταξη Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτοαξιολόγησης) από τις ΟΜΕΑ των τμημάτων, και την πιστοποίηση των Εκθέσεων και σύνταξη Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης από εξωτερικούς αξιολογητές. Η πρώτη εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε το 2008 και ήταν από τις πρώτες εξωτερικές αξιολογήσεις ΑΕΙ στον ελληνικό χώρο. Η πρώτη Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος συντάχθηκε το 2009 από τα μέλη της ΜΟΔΙΠ. Το Α.Τ.Ε.Ι.Θ. λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα για τη διαρκή διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) υποστηρίζει τους νέους αποφοίτους κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας με σκοπό να διευκολύνει τη μετάβαση από τις σπουδές στην επαγγελματική δράση. Αυτό γίνεται μέσω της ενημέρωσης των υποψηφίων για θέματα σπουδών και σταδιοδρομίας, της οργάνωσης συνεντεύξεων με εκπροσώπους εταιρειών, καθώς και μέσω του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης και των σεμιναριακών μαθημάτων Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

Βιβλιοθήκη

Επεξεργασία

Η Βιβλιοθήκη του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1974 και στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος.

Το Σπουδαστήριο της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας λειτουργεί από το 1989 στον πρώτο όροφο του κτιρίου των τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης και Εμπορίας και Διαφήμισης. Στο Σπουδαστήριο της Σ.Ε.Υ.Π διατηρείται η Συλλογή Βιβλίων και Περιοδικών που αφορούν στη Σ.Ε.Υ.Π., ενώ σε χώρο κοντά στο Αναγνωστήριο φυλάσσεται έντυπη συλλογή των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Οι Βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων του Ιδρύματος που βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης είναι οι εξής:

 • Βιβλιοθήκη Τμήματος Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων – Παράρτημα Α.Τ.Ε.Ι.Θ. στην Κατερίνη[33].
 • Βιβλιοθήκη Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών – Παράρτημα Α.Τ.Ε.Ι.Θ. στη Χαλκιδικής (Νέα Μουδανιά)[34].
 • Βιβλιοθήκη Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων – Παράρτημα Α.Τ.Ε.Ι.Θ. στο Κιλκίς[35].

Διοίκηση

Επεξεργασία

Τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος είναι τα παρακάτω:[36]

 • Πρυτανικό Συμβούλιο
 • Σύγκλητος
 • Κοσμητεία (ανά Σχολή)
 • Συνέλευση Τμήματος (ανά Τμήμα, σε κάθε Σχολή)
 • Συνέλευση Τομέα (ανά Τομέα, σε κάθε Τμήμα)

Δείτε Επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. 1,0 1,1 «Έτοιμο το πόρισμα συγχώνευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου με τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κ. Μακεδονίας και Αν. Μακεδονίας Θράκης». esos.gr. 2018-08-20. https://www.esos.gr/arthra/58371/etoimo-porisma-syghoneysis-toy-diethnoys-panepistimioy-me-ta-tei-thessalonikis-k. Ανακτήθηκε στις 2018-08-20. 
 2. 2,0 2,1 09-05-19 Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, ΓΑΚ και λοιπές διατάξεις”
 3. 3,0 3,1 «ΦΕΚ A 70/2019». Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 7 Μαΐου 2019. 
 4. 4,0 4,1 «Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης» (PDF) (στα Αγγλικά). www.adip.gr. 2016. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 25 Νοεμβρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2019. " EEC's notes: Modern disciplines producing graduates with high employability. Disciplines in areas crucial for the economic development of the country (tourism, agriculture). Diversity of research activities in applied sciences and technology. The institution will benefit by developing more strategic approaches and documentation, including academic, research, internationalization and other key strategies"
 5. «Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης - Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» (PDF). modip.teithe.gr. 2015. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 6 Σεπτεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2019. 
 6. «ΦΕΚ A 180/1970». Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 29 Αυγούστου 1970. 
 7. «ΦΕΚ A 102/1977». Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 13 Απριλίου 1977. 
 8. «ΦΕΚ A 173/1983». Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 24 Νοεμβρίου 1983. 
 9. «ΦΕΚ A 114/2001». Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 11 Ιουνίου 2001. 
 10. «ΦΕΚ A 142/2005». Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 23 Ιουνίου 2005. 
 11. «Σχολές και Τμήματα - ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης». www.teithe.gr. 2018. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 9 Ιανουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 12. «Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ - Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης». modip.teithe.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 23 Νοεμβρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 7 Απριλίου 2020. 
 13. «Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού T.E. - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ» (PDF) (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 14. «Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής T.E. - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ» (PDF) (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 15. «Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών T.E. - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ» (PDF) (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 16. «Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων T.E. - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ» (PDF) (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 17. «Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. - Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 6 Σεπτεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2019. 
 18. «Τμήμα Νοσηλευτικής - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ» (PDF) (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 19. «Τμήμα Μαιευτικής - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ» (PDF) (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 20. «Τμήμα Φυσικοθεραπείας - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ» (PDF) (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 21. «Τμήμα Προσχολικής Αγωγής - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ» (PDF) (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 22. «Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ» (PDF) (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 23. «Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ» (PDF) (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 24. «Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ» (PDF) (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 25. «Τμήμα Φυτικής Παραγωγής - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ» (PDF) (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 26. «Τμήμα Ζωικής Παραγωγής - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ» (PDF) (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 27. «Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ» (PDF) (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 28. «Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 6 Σεπτεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2019. 
 29. «Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 6 Σεπτεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2019. 
 30. «Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης - Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ» (PDF) (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 31. «Μεταπτυχιακές Σπουδές - ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης». www.teithe.gr. 2017. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 27 Απριλίου 2019. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
 32. «ΜΟΔΙΠ Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης - Εκθέσεις Αξιολόγησης». modip.teithe.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 23 Νοεμβρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 7 Απριλίου 2020. 
 33. «Βιβλιοθήκη Τμήματος Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 16 Οκτωβρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2012. 
 34. «Βιβλιοθήκη Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 4 Οκτωβρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2012. 
 35. «Βιβλιοθήκη Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 4 Οκτωβρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2012. 
 36. «Διοίκηση - Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης». www.teithe.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 9 Φεβρουαρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2018. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία