Η Αλλατίνη είναι εταιρεία αλέσεως αλευριού, που ιδρύθηκε το 1858 από τον Μωυσή Αλλατίνη και τον αδελφό του στη Θεσσαλονίκη.

Εργοστάσιο Αλλατίνη Σίνδο

Η εταιρεία διέθετε δύο κλάδους της βιομηχανίας, την κεραμική και τους αλευρόμυλους.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, η οικογένεια Αλλατίνη ανήγειρε αλευρόμυλους σε μια μεγάλη βιομηχανική περιοχή της πόλης. Κατά τις επόμενες δεκαετίες η εταιρεία επεκτάθηκε και τη δεκαετία του 1930 οι μύλοι ήταν οι μεγαλύτεροι στα Βαλκάνια.

Από τότε, η ιδιοκτησία της εταιρείας άλλαξε πολλές φορές, διατηρώντας όμως το ιστορικό της όνομα. Από το 1988 η εταιρεία ανήκει στον Όμιλο ELBISCO.