Οι αλλούβιες ή αλλουβιακές αποθέσεις (Λατιν. alluvium) ή προσχώσεις είναι οι αποθέσεις αργίλου, άμμου, λατυπών (χαλικιών) και άλλων φερτών υλικών που παράγονται εξαιτίας της ροής ύδατος σε ένα ποτάμιο περιβάλλον.[1]

Αλλούβιες αποθέσεις στο Λεκανοπέδιο του Αμαζονίου κοντά στο Αουτάζες της Βραζιλίας.

Αίτια Επεξεργασία

Αλλούβιες αποθέσεις αφήνουν οι ποταμοί στις παραποτάμιες πεδιάδες και στα δέλτα ποταμών. Οι αποθέσεις αυτές δημιουργούνται σταδιακά από τη συσσώρευση κλαστικών προϊόντων αποσάθρωσης και θρυμματισμού πετρωμάτων. Τα θραύσματα παρασύρονται από τη ροή του νερού και, όταν αυτό ελαττώσει την ταχύτητα της ροής του, τα φερτά υλικά δεν μπορούν πλέον να μεταφερθούν και αποτίθενται[2]. Σε γενικές γραμμές αυτού του είδους οι αποθέσεις είναι πλούσιες σε οργανικά υλικά και πιθανώς σε ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.[3]

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Σημειώσεις και παραπομπές Επεξεργασία

  1. Geology Dictionary – "Alluvial" στο Geology.Com. Ανάκτηση 18/10/2013.
  2. Miller, Bradley A.; Juilleret, Jérôme (October 2020). «The colluvium and alluvium problem: Historical review and current state of definitions». Earth-Science Reviews 209: 103316. doi:10.1016/j.earscirev.2020.103316. 
  3. «alluvium» στο Darvill, Timothy 2003, The Concise Oxford Dictionary of Archaeology, Oxford University Press, Great Clarendon Street, Oxford.

Διαδίκτυο Επεξεργασία