Αμερικανισμός (γλωσσολογία)

Με τον όρο Αμερικανισμός (Αmericanism), που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το 1781, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου του Πίνκερτον, Τζων Γουΐδερσπουν, χαρακτηρίζεται γενικά μια ανομοιογένεια που παρατηρείται μεταξύ της αγγλικής γλώσσας της Βρετανίας και της αγγλικής των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται: α) κάθε λέξη ή συνδυασμός λέξεων που δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ αλλά που δεν έγιναν δεκτές στην Αγγλία πλην όμως χρησιμοποιούνται και εκεί ως ξενικές και β) κάθε λέξη ή συνδυασμός λέξεων που προέρχεται από αρχαϊκό τύπο της αγγλικής που έχει πάψει να χρησιμοποιείται στην Αγγλία πλην όμως χρησιμοποιείται στην αμερικανική γλώσσα. Το φαινόμενο αυτό που παρατηρείται κυρίως στις ΗΠΑ και τον Καναδά οφείλεται κυρίως από τους πρώτους μετανάστες που είχαν ή και ανέπτυξαν στη συνέχεια διαφορετικές κουλτούρες.

Σε πολλές μάλιστα των περιπτώσεων όταν οι μετανάστες έβλεπαν περίεργα φαινόμενα ή ζώα, ή διατηρούσαν τις ονομασίες που είχαν οι Ινδιάνοι, ή δημιουργούσαν καινούργιες. Έτσι πολλά ονόματα ζώων αφορούν μόνο τις ΗΠΑ. Μετά το 1770 πολλές επίσης αγγλικές λέξεις ξέπεσαν της πραγματικής τους σημασίας και κατάντησαν να σημαίνουν είτε παραπλήσιες έννοιες, είτε τελείως ασχετες, ή ακόμα και τελείως αντίθετες από την πραγματική τους. Τέτοιες λέξεις συναθροίζονται περίπου στις διακόσες.

Πολλοί επεκτείνουν τον όρο «αμερικανισμός», πέρα των παραπάνω, και σε διαφορές της προφοράς, περισσότερο μακρόσυρτες, (των ΗΠΑ), ή και σε ανάπτυξη (αύξηση) των συλλαβών των λέξεων.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • «Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου» τόμος 2ος, σελίδα 498

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία