Ο όρος Αμοιβαιότητα απαντάται περισσότερο ως διεθνής όρος και ιδιαίτερα συνήθης στη φρασεολογία της Διπλωματίας.

Πρόκειται για την "Αρχή της αμοιβαιότητας" όπως σαφέστερα προσδιορίζεται, κατά την οποία μϊα Πολιτεία (Χώρα) αναγνωρίζει σε άλλη δικαιώματα, ή που μπορεί και να αναδέχεται υποχρεώσεις έναντι άλλης, υπό την προϋπόθεση όμως της αναγνώρισης από την ετέρα ίσων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων έναντι αυτής.

Η "Αρχή της αμοιβαιότητας" μπορεί να απορρέει είτε εκ συμβατικού όρου συμφωνίας ή συνθήκης (ως ρήτρα αμοιβαιότητας) είτε ως «γενικά παραδεδεγμένος κανόνας του Διεθνούς Δικαίου».

Η αρχή της αμοιβαιότητας αποκλείεται ρητά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: κράτος-μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί να εκπληρώσει υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Κοινοτικό Δίκαιο επικαλούμενο την άρνηση συμμόρφωσης άλλου κράτους-μέλους.