Αμφίπλευρα

ζώα με αμφίπλευρη συμμετρία

Τα αμφίπλευρα είναι τα ζώα με αμφίπλευρη συμμετρία, που σημαίνει ότι έχουν εμπρόσθιο και οπίσθιο άκρο, καθώς και άνω και κάτω και ως εκ τούτου, αριστερό και δεξιό. Αντίθετα, τα ακτινωτής συμμετρίας ζώα όπως οι μέδουσες έχουν επάνω μέρος και κάτω μέρος, αλλά όχι εμπρόσθιο και οπίσθιο.

Αμφίπλευρα
Χρονικό πλαίσιο απολιθωμάτων:
Κρυογενής - Παρόν 850–0 Ma
Μία Άμια, Amia calva
Μία Άμια, Amia calva
Συστηματική ταξινόμηση
Επικράτεια: Ευκαρυωτικά
Κλάδος: Οπισθόκοντα
Βασίλειο: Ζώα
Υποβασίλειο: Ευμετάζωα
Κλάδος: Αμφίπλευρα
Χάτσεκ, 1888
Συνομοταξίες

Τα αμφίπλευρα είναι μία μείζων ομάδα ζώων, περιλαμβάνοντας την πλειονότητα των συνομοταξιών αλλά όχι τους σπόγγους, τα κνιδόζωα, τα πλακόζωα και τα κτενοφόρα. Για το μεγαλύτερο μέρος, τα αμφίπλευρα έμβρυα είναι τριπλοβλαστικά έχοντας τρία βλαστικά δέρματα: ενδόδερμα, μεσόδερμα και εξώδερμα. Σχεδόν όλα είναι αμφίπλευρα συμμετρικά, ή τουλάχιστον κατά προσέγγιση· η πλέον αξιοσημείωτη περίπτωση είναι τα εχινόδερμα, τα οποία επιτυγχάνουν σχεδόν ακτινωτή συμμετρία ως ενήλικα, αλλά είναι αμφιπλεύρως συμμετρικά ως προνύμφες.

Πλην ελαχίστων συνομοταξιών (δηλαδή οι πλατυέλμινθες και τα γναθοστοματυλίδια), τα αμφίπλευρα διαθέτουν ολοκληρωμένους πεπτικούς σωλήνες με διαχωρισμένο στόμα και πρωκτό. Κάποια αμφίπλευρα δεν έχουν σωματικές κοιλοτήτες (δηλαδή οι Πλατυέλμινθες, τα Γαστρότριχα και τα Γναθοστοματυλίδια), ενώ άλλα εμφανίζουν πρωτογενείς σωματικές κοιλότητες.

Παραπομπές Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία