Η ανάγνωση είναι η διαδικασία λήψης της έννοιας των χαρακτήρων κυρίως με την όραση.[1]

Νεαρή Αμερικανίδα αναγιγνώσκει για την προσελήνωση

Για εκπαιδευτικούς και ερευνητές, η ανάγνωση είναι μια πολύπλευρη διαδικασία που περιλαμβάνει τομείς όπως η αναγνώριση λέξεων, η ορθογραφία, η φωνητική, το λεξιλόγιο, η κατανόηση κ.α.[2][3]

Παραπομπές Επεξεργασία