Στην πληροφορική, ανάκτηση δεδομένων είναι η διαδικασία διάσωσης (επαναφοράς/ανάκτησης) μη προσβάσιμων, διεγραμμένων, κατεστραμμένων ή μορφοποιημένων δεδομένων από το σκληρό δίσκο ή SSD, από αφαιρούμενα μέσα, όταν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτά δεν είναι προσβάσιμα με κανονικό τρόπο. Τα δεδομένα αποθηκεύονται συνήθως σε μέσα αποθήκευσης όπως εσωτερικοί ή εξωτερικοί σκληροί δίσκοι (HDD), Solid State Drives (SSD), flash USB, μαγνητικές ταινίες, CD, DVD, υποσυστήματα RAID και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Μπορεί να χρειαστεί ανάκτηση μετά από φυσική βλάβη στις συσκευές αποθήκευσης ή μετά από λογική βλάβη στο σύστημα αρχείων που αποτρέπει τη κανονική φόρτωση του από το λειτουργικό σύστημα (OS) του υπολογιστή.

Η ανάκτηση δεδομένων είναι μια επιστήμη που προϋποθέτει βαθιά γνώση της τεχνολογίας των σκληρών δίσκων, πολύχρονη εμπειρία και ακριβό εξοπλισμό. [1]

Αν ο δίσκος σας σταμάτησε να αποκρίνεται, αν σας έπεσε κατά λάθος από τα χέρια και πλέον δεν αναγνωρίζεται από τον Η/Υ σας, αν κάνει περίεργους θορύβους, είναι μερικά από τα συμπτώματα που εμφανίζονται από κατάρευση του σκληρού δίσκου.

  • Οι σκληροί δίσκοι περιέχουν ευαίσθητα κινούμενα μηχανικά μέρη στο εσωτερικό τους. Πρόσβαση σε αυτά θα πρέπει να έχει μόνο εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Μην δοκιμάσετε για κανένα λόγο να παρέμβετε στο εσωτερικό του δίσκου προκειμένου να διορθώσετε τη βλάβη μόνοι σας. Στο 99.999% των περιπτώσεων ο δίσκος θα είναι μη-ανακτήσιμος μετά την "επέμβασή" σας για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο κυριότερος από αυτούς είναι ότι η απόσταση των κεφαλών από την επιφάνεια των δίσκων (platters) είναι τόσο μικρή που ακόμα και ένας κόκκος σκόνης θα αποβεί καταστροφικός.[2] Για αυτό το λόγο οι σκληροί δίσκοι ανοίγονται σε Clean Room το οποίο είναι απαλλαγμένο από σωματίδια σκόνης και υγρασίας.[3][4] Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως προκειμένου ο δίσκος να λειτουργεί σωστά έχει τις κεφαλές του ευθυγραμμισμένες με ακρίβεια χιλιοστού του χιλιοστού. Οποιαδήποτε παρέμβαση στο εσωτερικό χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό ο οποίος θα εξασφαλίσει τη διατήρηση του alignment, καθιστά το δίσκο αυτόματα 100% μη-ανακτήσιμο.
  • Στη διαδικασία της ανάκτησης δεν επισκευάζεται ο δικός σας δίσκος. Απλώς τοποθετούνται ανταλλακτικά στο δίσκο σας έτσι ώστε να έρθει σε μία υποτυπώδη -έστω- λειτουργική κατάσταση και στη συνέχεια να ανακτηθούν τα δεδομένα που είναι λειτουργικά.[5] Στο τέλος της διαδικασίας ο δίσκος σας επιστρέφεται στην αρχική του μορφή, δηλαδή μη-λειτουργικός. Στις περιπτώσεις που αυτή η μέθοδος δεν είναι αποτελεσματική (π.χ. σε περιπτώσεις εκτεταμένης βλάβης στις κεφαλές), ακολουθείται άλλη μέθοδο, η οποία συνοπτικά περιλαμβάνει τη μεταφορά των platter σε άλλο δίσκο - δότη.

Παραπομπές Επεξεργασία