Ανάρμοστη συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο

Η Ανάρμοστη συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο περιγράφεται στην γενική ψυχολογία ως η σκόπιμη (ή εσκεμμένη) επιθυμία να προκληθεί βλάβη σε έναν εργαζόμενο μέσα στον χώρο εργασίας. Ο όρος θεωρείται κύρια συηνιστώσα στον τομέα της συνεργατικής και ομαδικής επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να θεωρηθεί ως "η συμπεριφορά που παραβιάζει θεσμοθετημένους κανόνες και απειλεί την ευημερία του εργαζομένου".

ΠηγέςΕπεξεργασία

 • Bennett and Robinson (2003)
 • Bolin, A. and Heatherly, L . ( 2001). Predictors of Employee Deviance: The Relationship between Bad Attitudes and Bad Behaviors." Journal of Business and Psychology, 15(3), pg 405.
 • Chiu. S and Peng, J. (2008) "The relationship between psychological contract breach and employee deviance: The moderating role of hostile attributional style." Journal of Vocational Behavior, 73 (4), 426-433.
 • Everton, W.J., et al. (2007). "Be nice or else: understanding reasons for employee's deviant behaviors." The Journal of Management Development. 26 (2), 117.
 • Griffin, R.W. and O'Leary-Kelly, A.M. (2004). The Dark Side of Organizational Behavior. Wiley, New York.
 • Harris, L.C. and Ogbonna, E. (2006). "Service Sabotage: A Study of Antecedents and Consequences." Academy of Marketing Science Journal. 34(4), 543-599.
 • Hollinger, R. and Clark, J. (1982)." Employee Deviance: A response to Perceived Quality of the Work Experience." Work and Occupations, 9 (1), 97-114.
 • Litzky, B.E., et al. (2006). "The Good, the Bad, and the Misguided: How Managers Inadvertently Encouraged deviant Behaviors" Academy of Management Perspectives, 13 (5), 91-100.
 • Malone, Patty. "Coworker Backstabbing: Strategies, Motives, and Responses" Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, TBA, San Francisco, CA, May 23, 2007
 • Mitchell, M. and Ambrose, M.L. (2007). "Abusive Supervision and Workplace Deviance and the Moderating Effects of Negative Reciprocity Beliefs." Journal of Applied Psychology, 92 ( 4), 1159-1168.
 • Pulich, M. and Tourigny, L. (2004). "Workplace deviance: Strategies for Modifying Employee Behavior." The Health Care Manager, 23 (4), 290-301.
 • Tangirala, Subrahmaniam, and Rangaraj Ramanujam. (2008): "Employee Silence on Critical Work Issue: The Cross Level Effects of Procedural Justice Climate." Personnel Psychology, 61 (2), 40-68.
 • Zoghbi-Manrique-de-Lara, P. (2006) "Fear in Organizations, Does intimidation by formal punishment mediate the relationship between interactional justice and workplace internet deviance?" Journal of Managerial Psychology, 21( 6), 580.