Ο αναπτήρας είναι μια φορητή συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για να παραχθεί φλόγα. Αποτελείται από ένα μεταλλικό ή πλαστικό δοχείο γεμισμένο με ένα εύφλεκτο υγρό ή υγραέριο υπό πίεση, ένα μέσο ανάφλεξης και κάποια διάταξη για το σβήσιμο της φλόγας.

Ένας γενικού τύπου αναλώσιμος αναπτήρας.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία