Ο Ανθείας ήταν γιος του Εύμηλου αυτόχθονα βασιλιά και οικιστή της Αρόης. Την εποχή εκείνη ο Τριπτόλεμος από την Ελευσίνα είχε διδαχθεί από την Δήμητρα την σπορά του σιταριού και καβάλα σε ένα άρμα που το έσερναν φτερωτοί δράκοντες, γύριζε όλη την Ελλάδα και μάθαινε τους ανθρώπους να καλλιεργούν το στάρι. Κατά την παραμονή του Τριπτόλεμου στην Αρόη, και ένα βράδυ που κοιμόταν, ο Ανθείας καβαλάει το άρμα του, αλλά μην μπορώντας να ελέγξει τους δράκοντες πέφτει από ψηλά στην γη και σκοτώνεται. Στο σημείο που έπεσε ο Εύμηλος και ο Τριπτόλεμος ίδρυσαν μία νέα πόλη, την Άνθεια, δίπλα στην Αρόη.[1]

Ανθείας
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΓονείςΕύμηλος της Αρόης
Αξιώματα και βραβεύσεις
ΑξίωμαΕπώνυμος ήρωας (Άνθεια (αρχαία πόλη))

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. "ὡς δὲ πρὸς ὕπνον ἐτράπετο ὁ Τριπτόλεμος, ἐνταῦθα Ἀνθείαν παῖδα Εὐμήλου τοὺς δράκοντάς φασιν ὑπὸ τοῦ Τριπτολέμου τὸ ἅρμα ζεύξαντα ἐθελῆσαι καὶ αὐτὸν σπεῖραι: καὶ τὸν μὲν ἐπιλαμβάνει τὸ χρεὼν ἐκπεσόντα τοῦ ἅρματος, Τριπτόλεμος δὲ καὶ Εὔμηλος Ἄνθειαν πόλιν οἰκίζουσιν ἐν κοινῷ, τοῦ Εὐμήλου παιδὸς ἐπώνυμον" Παυσανία, Αχαϊκά