Η Ανθεμουσιάς ήταν ελληνιστική πόλη στην επαρχία της Οσροηνής, της βορειοδυτικής Μεσοποταμίας. Λεγόταν αλλιώς και «Ανθεμούς» ή «Ανθεμουσία».

Εκείτο σε απόσταση 24 χλμ. από την Έδεσσα και διαρρεόταν από τον ποταμό Άραξη. Το παλαιότερο όνομα της ήταν «Χάραξ Σίδου», αλλά είτε άποικοι από την Ανθεμούντα της Χαλκιδικής (σημ. Γαλάτιστα), είτε οι Εταίροι της Ανθεμούντος ίλης του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την επανίδρυσαν σε «Ανθεμουσιάδα». Από την πόλη περνούσε ο εμπορικός δρόμος που συνέδεε τη Συρία με τη Βαβυλωνία.

Κατά το 35 μ.Χ. κατά τον εμφύλιο παρθικό πόλεμο μεταξύ του Τιριδάτη Γ΄ και του Αρταβάνου Β', η Ανθεμουσιάς, όπως και το γειτονικό Νικηφόριον προτίμησαν να ταχθούν με την πλευρά του πρώτου, γνωστού για την ευγενική ανατροφή του. Στην ρωμαϊκή εποχή μετονομάστηκε σε «Μαρκούπολη», αλλά η ονομασία δεν είναι σίγουρο εάν επέζησε σε βάρος της μακεδονικής.

Σώζονται νομίσματα των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων της εποχής του Καλιγούλα και του Καρακάλα, με την επιγραφή ΑΝΘΕΜΟΥCIΩΝ ή ΑΝΘΕΜΟΥCIA με μορφή ανθρώπου που φέρει πύργο για στέμμα.

ΠηγέςΕπεξεργασία