Ο ανθρακίτης ανήκει σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται ο γαιάνθρακας η αλλιώς ο ορυκτός άνθρακας ανάλογα με την περιεκτικότητα του σε άνθρακα.

Ανθρακίτης ονομάζεται ο γαιάνθρακας που περιέχει πάνω από 90% άνθρακα.